Téma: Mějme děti!!

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 02. 11. 2020 21:29
Předmět: Mějme děti!!

Navigace: link | přehled | fórum
Ve světle současných statistik bych chtěl zveřejnit takovou myšlenku- je známo, že sekulární společnost vykazuje spíš populační úbytek. Přírůstek vykazuje společnost "náboženská". Samozřejmě vedou muslimské ženy, ale v těsném závěsu za nimi jsou ženy naše, naše požehnané křesťanské sestry a jejich lůna. Jako velmi důležité vidím v našich "rozvinutých" zemích výchovu mladých k tomu, aby vůbec děti měli a k tomu pochopit, že mít děti je požehnání a radost (máme s manželkou tři děti a je to opravdu Boží milost a legrace, byť jsou věkem dost odlišní). Mysleme na to, že mít děti už v mládí (kolem dvaceti) není žádná ztráta ani velké omezení- díky tomu můžeme nyní všichni objevovat to, co jsme ještě opravdu předtím neviděli a nezažili, nejen vzpomínat "jak to bylo krásné, když děti nebyly"! Děti jsou úžasně bezprostřední , koukají jestli opravdu "žijeme Krista" a opravdu věřit upřímně chtějí, pokud doma nevidí rozpory v tom co se hlásá a žije. Byl bych rád, kdybychom děti vychovávali k odpovědnosti k naší víře i národu a i když možná sami haprujeme tak předali s novou naléhavostí naprostou nezbytnost a naléhavost početné potomstvo mít a život s nimi si užít! I v apokalyptickém úhlu pohledu je přece lepší když člověk existuje a je spasen, než když není vůbec. Už náš čtyřletý syn nám výslovně DĚKUJE ŽE JSME HO MĚLI!! já to vůbec nechápu, jak může malé díte takhle přemýšlet a proto Vás prosím, mějte děti pokud to alespoň trochu jde. Manželce bylo 40 když ho porodila, takže věk není překážkou a nějaké kecy o financích už vůbec ne. Naše mámy a babičky měly desetinu toho co my a přesto nás měly! Nebo byste raději neexistovali? Máme velký dluh, pokud ne přímo rodit, pak alespoň předat tu naléhavost Boží vůle z Genesis 1 konkrétně pro nás, Čechy!!
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 03. 11. 2020 07:46
Předmět: Re: Mějme děti!!

Jirko, už jsem zapomněl, kde to učíte. Já učím na střední škole, a je to prostě tak, že už se někteří nestydí říct, že děti mít nechtějí. Je to stále malá část mladých, ale už je to pro ně možný životní způsob. A mezi mladými v církvi je to ostatně podobné. A nebudu je hned napomínat, že je to sobecké, nebo dokonce, že je to nebiblické. Protože ostatně Bible není jen prorodinná. Velký kus Bible, a NZ zvlášť (ze svých vlastních důvodů) rodinu naopak velmi relativizuje.
Od: Anonym: bratr141.170.144.--- )
Kdy: 03. 11. 2020 10:22
Předmět: Re: Mějme děti!!

Jo tak proto ČCE tak upřednostňuje ty rómské obyvatele, to aby vstoupili do ČCE a doháněli nám to doplňování našich ubývajících členů.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 03. 11. 2020 10:26
Předmět: Re: Mějme děti!!

Upřednostňuje? Jak?
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 03. 11. 2020 12:26
Předmět: Re: Mějme děti!!

Podle mne třeba těma věčnýma vymětalovinama.
Projděte si pár Českých bratrů z minulých let… Homosexuálové a rómové do omrzení… Jako by církev tvořili převážně oni…
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 03. 11. 2020 12:41
Předmět: Re: Mějme děti!!

Nechtěl jsem v tomto vláknu "Vymětaloviny", protože by spolehlivě "vymetly" původní téma :-) Aleši, já to tak cítím, nečekám nějaké souznění, ale mám tohle poslední dobou dost na srdci. Velká část NZ se zabývá očekáváním druhého příchodu Pána, nicméně i při tom očekávání (které je samosebou správné) máme žít naplno a pro budoucnost- zlepšením životní úrovně se ostatně vyznačují státy, které oficiálně přijaly spasitelnou víru. Co jiného to je, než odpovědné jednání s výhledem do budoucnosti spolu s Božím požehnáním? Tohle našim předkům nechybělo- děti pro ně byly požehnáním, přestože se dospělosti dožila sotva polovina z nich (to bychom si teprv mysleli, že to nemá už cenu!!)Kdyby tenkrát hodili "flintu do žita", byli bychom vůbec? Pokud to z různých důvodů nejde, je to něco jiného. Ale většinou to jde, když se chce.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 03. 11. 2020 13:05
Předmět: Re: Mějme děti!!

Jirko, má reakce na vás se musí rozpadnout na dvě poloviny. Nejprve: s vašim důrazem souhlasím. Přál bych si, aby lidé měli děti a měli radost z dětí. Je mnoho míst v Bibli, která o tom píšou.
Ale: dost jste mne překvapil, když jste o novozákonní etice napsal, že pro nás neplatí, protože byla psána pro jinou dobu (která očekávala blízký druhý příchod). Dochází vám, jsou skřínku tady otevíráte? To se pak o všech biblických radách dá říct, že byly určeny jiné době, jiné situaci. A každý si pak může škrtnout, co mu z Bible nesedí. Prostě bych od vás, který rád mluvíte o závaznosti Bible, takovou relativizaci nečekal.
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 03. 11. 2020 23:19
Předmět: Re: Mějme děti!!

Hlavně dokud nám půjdou sami faráři(ky) ČCE takovým příkladem, že je normální žít na psí knížku a nechtít děti.
Od: Anonym: Locika--- )
Kdy: 04. 11. 2020 08:01
Předmět: Re: Mějme děti!!

Normální není hlavně to, co dělá nebo předstírá Janča-Pawel. Nejsi tady rozhodně žádný ideální strážce normálnosti, bratře.
Od: Anonym: bratr141.170.144.--- )
Kdy: 04. 11. 2020 10:06
Předmět: Re: Mějme děti!!

Jančův komentář je k tématu diskuse. Přečtěte si nejdřív vlákno, o čem se diskutuje.
Od: Anonym: Locika--- )
Kdy: 04. 11. 2020 10:27
Předmět: Re: Mějme děti!!

Dojatě děkuju za vaši starost o mou informovanost. Věřte mi, že to tu čtu už dost dlouho.
Nechtít děti je normální nebo je to aspoň možné a dovolené. Mít děti není žádným zákonem přikázané. Není proč vytvářet tlak na faráře, aby měli za každou cenu děti, když je Pán Ježíš neměl a vlastně vybízí druhé, aby své děti opouštěli v Jeho Jménu. Matouš 19,29.
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 04. 11. 2020 10:48
Předmět: Re: Mějme děti!!

Lociko, nepsal jsem, co farář nebo někdo jiný má nebo nemá dělat. Nic nezakazuju. Já psal o PŘÍKLADU, jakým nám jde takový farář(ka), který děti nechce a žije si na psí knížku jen tak. Neměl by jít farář příkladem? Proč potom církev skuhrá, že staří umírají a dětí je málo, že s takovou brzy nezaplatíme faráře, neufinancujeme kostel. Mě by tedy jako poctivého evangelíka nemotivovalo pořídit si více dětí z malého platu, uvázat se na hypotéku a tak dále, kdybych viděl svého faráře, že mu samému takové priority nic neříkají.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 11. 2020 11:07
Předmět: Re: Mějme děti!!

Jančo: k tomuto času: nevím o žádném případu, že by se někde na faře bydlelo na psí knížku a nechtěli mít děti. - A obecněji: dnešní stále nejběžnější typ rodiny, to, co my považujeme za samozřejmě normální - rodiče a jejich děti (tzv. nukleární rodina), je časově dost podmíněný produkt, starý asi dvě století. V biblických dobách takový pohled na rodinu nebyl, a, teď to bude znít těm, kdo neznají ani základy sociologie, nezvykle, ten model se asi proměňuje, v poslední době rychle. S tím se bude pojit i nové posuzování, co je a co není morální, co je a co není žádoucí. Nemít děti? Nežít v manželství? Mít adoptované děti v registrovaném partnerství? - Kdo si myslí, že jedině mravně je to tak, jak razí hnutí "pro family", ať si čte třeba, jak to vypadalo v rodině praotce Jákoba.
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 04. 11. 2020 11:17
Předmět: Re: Mějme děti!!

Srovnáváte koše s baňama, pane Vrána. Nevadí mi muslim, mající tři manželky a snima 15 dětí, stejně jako mi nevadí mnich v celibátu. Co mi vadí, popsal jsem již Locice. My evangelíci máme svoji tradici a musíme se rozhodnout, zda ještě evangelíci jsme nebo ne.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 11. 2020 11:27
Předmět: Re: Mějme děti!!

K evangelické tradici patří i nukleární rodina? V době reformace ještě nebyla. Mluvíte ze své mentální omezenosti, zato hlasitě
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 04. 11. 2020 11:33
Předmět: Re: Mějme děti!!

Tak si přečtěte něco původního evangelického. Třeba od Luthera. Ten psal o rodině často. Nebo třeba a možná ze všeho nejlépe po večerech celou Knihu Svornosti. Co myslíte pojmem nukleární, nevím, já znám jen nukleární bombu, já myslím tradiční křesťanskou evangelickou rodinu.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 11. 2020 11:50
Předmět: Re: Mějme děti!!

Ano, Luther asi používal pojem rodina. Jenže ten pojem znamenal něco jiného než dnes. Jen v rychlosti z wiki: "Pro období před průmyslovou revolucí se sice hovoří o rodině, ale do značné míry se jedná o umělý a nepříliš vhodný pojem. V písemných pramenech je mnohem častější a důležitější výraz domácnost (dům, hospodářství), který zahrnuje jak pokrevně příbuzné členy rodiny, tak i podruhy, čeleď a další jedince v domě. Důležitá pro definici této jednotky není pokrevní příbuznost, ale společné hospodaření a stolování (jídlo u jednoho stolu). Vztah hospodáře k čeledi a podruhům je do značné míry stejný, jakým je vázán ke svým pokrevním příbuzným."
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 04. 11. 2020 12:21
Předmět: Re: Mějme děti!!

To přece neodporuje tomu, co píšu. Je tam jeden muž a jedna žena, žijí v manželství a mají děti. Tohle podpořil už Kristus v Káni. Žádný 200 letý konstrukt. Někde vidíte psí knížku nebo manželství muže s mužem?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 11. 2020 12:49
Předmět: Re: Mějme děti!!

A při pohledu nazpět: mnohoženství, levirátní povinnost, plození dětí s otrokyněmi, právo propustit manželku jen s rozlukovým listem. Z pohledu dnešní morálky věci divné (naší dnešní morálky, ještě Karol Sidon se rozváděl tímto způsobem), jindy a jinde chápané jako morálně nezávadné či dokonce žádoucí.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 11. 2020 13:14
Předmět: Re: Mějme děti!!

A jelikož, Jančo, už svá témata jenom recyklujete, zkopíruji tady jednu svou odpověď. Přečtěte si třeba 1K 7, 36-38:
"Domnívá-li se někdo, že jedná nečestně vůči své snoubence, která je už ve zralém věku, a že se patří, aby si ji vzal, ať udělá, co chce: nehřeší. Ať se vezmou. Ale kdo je v nitru pevný, nic ho nenutí, má v moci svou vlastní vůli a pevně se rozhodl, že se s ní neožení, jedná dobře. Takže kdo se ožení se svou snoubenkou, jedná dobře, ale kdo se neožení, udělá lépe."
Co je to z dnešního pohledu? Život na hromádce? Kde je v tom důraz na věrnost, na závaznost slibu, "že se něco patří", na vzájemnost? Má přece "v moci svou vlastní vůli". - Modely se prostě proměňují, a co nám dnes připadá nevhodné, po čase může najít ospravedlnění.
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 04. 11. 2020 16:53
Předmět: Re: Mějme děti!!

Zamlouváte to. Jste evangelík, měl byste se hlásit k evangelickému modelu rodiny. Ten najdete u Luthera. Pokud se vám líbí život na hromádce, najděte si nějakou moderní církev, která o sobě nehlásá, že je evangelická nebo protestantská.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 04. 11. 2020 21:11
Předmět: Re: Mějme děti!!

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 A jelikož, Jančo, už svá témata jenom recyklujete, zkopíruji tady jednu svou  odpověď. Přečtěte si třeba 1K 7, 36-38:    "Domnívá-li se někdo, že jedná nečestně vůči své snoubence, která je už  ve zralém věku, a že se patří, aby si ji vzal, ať udělá, co chce: nehřeší.  Ať se vezmou. Ale kdo je v nitru pevný, nic ho nenutí, má v moci svou  vlastní vůli a pevně se rozhodl, že se s ní neožení, jedná dobře. Takže kdo  se ožení se svou snoubenkou, jedná dobře, ale kdo se neožení, udělá  lépe."    Co je to z dnešního pohledu? Život na hromádce? Kde je v tom důraz na  věrnost, na závaznost slibu, "že se něco patří", na vzájemnost? Má  přece "v moci svou vlastní vůli". - Modely se prostě proměňují, a  co nám dnes připadá nevhodné, po čase může najít ospravedlnění.
Pozor- tady "neožení" neznamená život na "psí knížku", ale rozchod. Nepřichází v úvahu společná domácnost v nesezdanosti- není to dobré světlo a pohoršuje mnohé. Je to hřích cizoložství/smilství, přestože spolu dva už dlouho nemusí "nic mít". Je to život v hříchu. POkud spolu žijí, ať se vezmou. Možná přijdou o nějaký vdovský důchod, ale Boží požehnání je lepší!
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 05. 11. 2020 07:27
Předmět: Re: Mějme děti!!

Jirko, nechtěl jsem říct, že je v tomto biblickém citátu řeč o životě na hromádce. Je zde řeč o životě nesezdaném. Ale ani to není hlavní důvod. Ten citát zde má být jako cvičení: jak tyhle verše hodnotíme z pohledu dnešní křesťanské etiky. Měl to být doklad toho, že křesťanská morálka se proměňuje.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 11. 2020 10:49
Předmět: Re: Mějme děti!!

Lociko, jsou to asi dvě různé věci: 1) nechtít děti: a zde mohou být různé důvody, od možná sobeckých až po dost zbožné a altruistické: řádové sestry, ale i některá náročná povolání. Dnes občasný názor mladých: nechtějí mít děti do prý přelidněného světa - je to názor sobecký nebo altruistický? 2) opustit děti kvůli Ježíši: tady se myslí na dost drsnou situaci, kdy dojde k rozkolu rodině kvůli víře.
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 04. 11. 2020 11:12
Předmět: Re: Evangelíci, mějme děti!!

Pane Vrána vy vždycky přijdete mudrovat v pravou chvíli. Kde jste byl, když tady anonymní křivák prohlašoval, že za zde projevené názory jednoho upřímného křesťana bude psát udání zaměstnavateli, že člověk, který nemá ten "správný" světonázor, by neměl pracovat jako učitel. Proč nerozumujete tam, kde vaši kolegové z ČCE posílají různá udání evropským neziskovkám a soudům na svůj vlastní stát, ve kterém se narodili a žijí? Jste obyčejný mudrlant, ale skutek utek.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 11. 2020 11:29
Předmět: o něčem jiném

Ano, možná "naši kolegové z ČCE posílají různá udání evropským neziskovkám a soudům na svůj vlastní stát, ve kterém se narodili a žijí". A co je na tom špatně, pokud pojmenovávají zlo?
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 04. 11. 2020 11:35
Předmět: Re: o něčem jiném

Jste opravdu omezenec. Na to se nedá ani nic říct.
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 04. 11. 2020 12:39
Předmět: Re: o něčem jiném

Přemýšlím, jak vám to vysvětlit, pokud se to vůbec dá. Člověk asi musí mýt nějak nastavené myšlení, aby to chápal.
Když máte neshodu na staršovstvu kvůli nějakému problému ve sboru a věc nebyla vyřešena po vašem, vidíte v tom "zlo" - zkusím něco vymyslet - třeba řešíte nesprávné napojení odvodu vody do kanalizace ze střechy kostela… - Vy běžíte na obecní úřad podat žádost o nějakou kontrolu… Běžíte do místních novin, že evangelický sbor někam pouštěl vodu… Čemu to přispěje? Tak sbor třeba zaplatí pokutu - zaplatí ji všichni, kteří tam dávají dary. Lidé ve městě si přečtou, jak se tam ti křesťani žerou a jak fušovali do městské kanalizace…
Neměli byste si problémy sboru řešit ve sboru?
Naše země má své problémy, měla a mít bude. Jako každá země. A má je i EU, která nám tolik chce dělat arbitra. Máme tady svoji zemi, toužili jsme po ní staletí. Měli bychom si ji řešit tady doma. Buď je vyřešíme nebo ne, tak jak zvládneme. Co nám má nějaká evropská komise kecat do toho, co tu máme dělat, co si máme myslet. Kdo zaplatí ty její milionové pokuty, ne-li všichni naši občané. A co se tím vyřeší? Nic. Navíc to "zlo" optikou našich farářů jsou spíš strašidla v jejich hlavách. Jsou to normální bonzáci a donašeči a myslím si, že by se stejně chovali za bolševika nebo za protektorátu. Je to takovej prohnilej typ lidí.
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 04. 11. 2020 12:41
Předmět: Re: o něčem jiném

mít - měkké i
Od: Anonym: Locika--- )
Kdy: 04. 11. 2020 12:51
Předmět: Re: o něčem jiném

Loajální můžeme být ve vztazích, které jsou dobrovolné a za které jsme spoluzodpovědní.
Mě se třeba nikdo neptal, jestli chci s vámi být v jednom národě a jestli jsem za to ráda. Nemám s vámi nic společného. Není možné mi vnucovat, že mám smířlivě přijímat všechny vaše kousky jenom proto, že mluvíte česky. Zlo, které mluví stejnou mateřštinou, se tím nestává větším dobrem. S logikou "padouch nebo hrdina my jsme jedna rodina" uspějete jen mezi padouchama.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 11. 2020 12:58
Předmět: Re: o něčem jiném

Tedy, vy vnímáte církev i stát jako mafii. Cosa nostra - naše rodina. Co se doma upeče, ven se nevynáší. Tak na to fakt musíte mít speciálně nastavené myšlení, to s vámi souhlasím.
Váš příklad: můj sbor někam nezákonně vypouští vodu. Tak na to staršovstvo upozorním a očekávám nápravu. Ale pokud k nápravě nedojde, je možné, že to půjdu oznámit na obecní úřad. Tohle je zase mimo vaše chápání?
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 04. 11. 2020 13:04
Předmět: Re: o něčem jiném

Přesně tak. Nabonzujete svůj vlastní sbor. A třeba sbor nikam nic nevypouští, to jenom vy si myslíte, že by někde za kostelem nemělo být bláto, že to se přece musí "hlásit."
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 11. 2020 13:07
Předmět: Re: o něčem jiném

Že by to ten obecní úřad nechal prošetřit?
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 04. 11. 2020 16:58
Předmět: Re: o něčem jiném

Tak se odstěhujte třeba do Německa a nostalgicky vzpomínejte na to, jak se mohli mít Češi dobře, kdyby Hitler vyhrál válku. Já jsem doma tady.
Od: Anonym: Locika--- )
Kdy: 04. 11. 2020 17:20
Předmět: Re: o něčem jiném

Máš, bratře Jančo, nějakou ataku, že dnes ostatní vylučuješ z národa a z církve? Luther, kterého ses dnes rozhodl pro legraci nás všech dovolávat, by tvou mariánskou úctu, tvé pojetí církve a hlavně tvou morálku považoval za úplně perverzní.
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 04. 11. 2020 17:42
Předmět: Re: o něčem jiném

Tak já se hlásím spíš k Husovi než k Lutherovi, a ten byl ctitel Panny Marie a partyzán sám v poli. Legrace, ale smutná, je, že se jej tolik dovolává současná ČCE, která s ním nemá společného naprosto nic. V případě Luthera ukázal sám pan Vrána, že nemá potuchy, jaký byl jeho vztah k základním hodnotám ve společnosti. A že by mě Luther považoval za nemravu, to se nebojím. Sám byl pěkný "inteligent prase," až jeho jménem musel raději jednat diplomat Melanchton.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 11. 2020 18:08
Předmět: Re: o něčem jiném

Lociko, má-li Janča dnes ataku, prosím aspoň vás, abyste zvažovala, co sem napíšete. Luther byl velký mariánský ctitel, např. za svého života napsal 3 výklady zpěvu Magnificat, poslední jsem četl, moc pěkný.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 11. 2020 18:38
Předmět: Re: o něčem jiném

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 04. 11. 2020 21:06
Předmět: Re: Mějme děti!!

Locika napsal(a):
 Dojatě děkuju za vaši starost o mou informovanost. Věřte mi, že to tu čtu už  dost dlouho.    Nechtít děti je normální nebo je to aspoň možné a dovolené. Mít děti není  žádným zákonem přikázané. Není proč vytvářet tlak na faráře, aby měli za  každou cenu děti, když je Pán Ježíš neměl a vlastně vybízí druhé, aby své  děti opouštěli v Jeho Jménu. Matouš 19,29.
Pán Ježíš říká, že cokoli opustíme PRO NĚJ bude nám odměněno. Pokud někdo opustí myšlenku na požehnaný život plný potomstva a naplno se věnuje duchovenské práci, je to skvělé a hodné odměny, samozřejmě. Moje úvaha nebyla o tom, mít děti "za každou cenu"- nejlépe v nějakém "vhodném" životním okamžiku, ale trochu ten život přizpůsobit pro rodinné perspektivě. Dnes takto dvacetiletý mainstream totiž vůbec neuvažuje. Prvořadí jsou přátelé, zážitky, pařby, kariéra, studia.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 04. 11. 2020 20:59
Předmět: Re: Mějme děti!!

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Jirko, má reakce na vás se musí rozpadnout na dvě poloviny. Nejprve: s vašim  důrazem souhlasím. Přál bych si, aby lidé měli děti a měli radost z dětí. Je  mnoho míst v Bibli, která o tom píšou.    Ale: dost jste mne překvapil, když jste o novozákonní etice napsal, že pro  nás neplatí, protože byla psána pro jinou dobu (která očekávala blízký druhý  příchod). Dochází vám, jsou skřínku tady otevíráte? To se pak o všech  biblických radách dá říct, že byly určeny jiné době, jiné situaci. A každý  si pak může škrtnout, co mu z Bible nesedí. Prostě bych od vás, který rád  mluvíte o závaznosti Bible, takovou relativizaci nečekal.
Ne, napsal jsem, že očekávat druhý příchod je správné, ale přitom naplno žít s výhledem na potomstvo. Zní to jako schizma, ale to "potomstvo"zde neznamená přímo budoucnost zde na Zemi, ale další lidi z "našich beder", kteří mohou být ( a budou ) spaseni nehledě na délku jejich života. Možná zemřou dřív než my a my- jejich rodiče budeme nad jejich hroby děkovat Pánu Bohu, že zde mohli být s námi alespoň čas a být vděčni za každou chvíli radosti s nimi i za to, že nás čekají ve Slávě našeho Pána a Spasitele.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 05. 11. 2020 07:22
Předmět: Re: Mějme děti!!

Jo, zní to jako "schizma" (asi jste chtěl říct rozpor), a právě to jsem chtěl říct. Na jedné straně žít jen s výhledem na blízký příchod, což v NZ skutečně najdeme, a v souvislosti s tím nedbat na rodinné vztahy. Na druhé straně - prý přesto - chtít mít děti, jak se i tady teď pokoušíte rozepsat, Jirko, sorry, ale pro mě nesrozumitelně. Co to je: "potomstvo ne zde na zemi"?
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 05. 11. 2020 18:58
Předmět: Re: Mějme děti!!

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Jo, zní to jako "schizma" (asi jste chtěl říct rozpor), a právě to  jsem chtěl říct. Na jedné straně žít jen s výhledem na blízký příchod, což v  NZ skutečně najdeme, a v souvislosti s tím nedbat na rodinné vztahy. Na  druhé straně - prý přesto - chtít mít děti, jak se i tady teď pokoušíte  rozepsat, Jirko, sorry, ale pro mě nesrozumitelně. Co to je: "potomstvo  ne zde na zemi"?
V tom apokalyptickém výhledu se nám jaksi rozplývá vidina našeho potomstva zde na zemi. Země bičována katastrofami a "blaze té která nerodila, či nekojí v té době"- představa konce v plném proudu. Tohle vše víme, víme jak to zhruba bude na konci a máme být připraveni, jako krásná nevěsta pro svého ženicha. To je v pořádku, zároveň však vidíme, že si "lhůtu Otec ponechal ve své moci" zřejmě protože se dnes ke Kristu obrací daleko víc lidí, než za celou předešlou historii. I my se můžeme podílet na tomto Božím plánu spásy naší misií, či správnou výchovou našich dětí ke spásné víře v Pána Jezukrista. Je skvělé mít děti, je to v souladu s Božím nařízením a udělat prostor v našich životech tak, aby to bylo vůbec možné (je to většinou na úkor vlastního sobectví a pohodlnosti), samozřejmě že je i spousta jiných, skutečných důvodů, ty však u většiny zdravých a mladých nebývají. Rozhodně to není "nedostatek peněz"- to je u většiny kapitální nesmysl (v porovnání s předešlými generacemi). Dobrý příklad je praotec Abraham- s vírou přijali proroctví že budou mít syna a po pár letech byl Abraham připraven jej dokonce obětovat- ani tak by Izákův život nebyl "zbytečný", protože- jak píše Apoštol- Abraham věřil, že jej Pán může vzkřísit z mrtvých. Dodávám- když ne dnes, pak jistě v poslední den, den nejkrásnější, den vzkříšení. To snad není dostatečný důvod mít děti i v této pohnuté době?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 05. 11. 2020 19:36
Předmět: Re: Mějme děti!!

Jirko, prosím, přestaňte kličkovat. Já se tady nebavím o tom, jestli je ten apokalyptický pohled správný. Já tvrdím jen, že je to převládající novozákonní pohled, a z něj vyplývá etika, v které je pak málo důrazu na potřebu rození dětí.
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 05. 11. 2020 23:57
Předmět: Re: Mějme děti!!

Kdyby se protestanté nezřekli církevní Tradice, nemuseli by nyní tápat, jak rozumět Bibli. Spekulace o tom, zda text v Bibli dovoluje psí knížku, je toho smutným příkladem. Jednoduše: dívejme se na text Písma tak, jak jej chápali křesťané v prvních staletích a nemusíme dnes objevovat Ameriku, často někde na Čukotce.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 06. 11. 2020 06:21
Předmět: Re: Mějme děti!!

Jestli si jako myslíte, že v prvních staletích církve bylo nějaké jednotné porozumění Bibli, tak to není pravda. Nejen z Čukotky, např. některé patristické výklady vypadají, jako by spadly z Měsíce. V nejlepších výkladech (já znám např. EKK) o tom u každého biblického textu máte kapitolu Dějiny výkladu.
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 06. 11. 2020 10:43
Předmět: Re: Mějme děti!!

To je pravda, ale kdyby ji evangelíci nezavrhli, věděli by, jaký měli první křesťané postoj k manželství a nemuselo by se dnes spekulovat, zda Bible dovoluje psí knížku. Ono se dá totiž Biblí podložit cokoliv, když se chce.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 06. 11. 2020 11:25
Předmět: Re: Mějme děti!!

A "první křesťané" měli nějaký jednotný postoj k manželství? Moc se o to nezajímali, protože byli zaměřeni k blízkému druhému příchodu. V tom, co bylo, byly vlivy židovské, a antické, zase žádný jednotný postoj.
A propos, víte, v jakém jediném verši v českém překladu slovo "manželství" je? Mt 19,12: "Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nezpůsobilí; jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé; a někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop.“"
Od: Anonym: Locika--- )
Kdy: 06. 11. 2020 12:42
Předmět: Re: Mějme děti!!

Budu žít s dobrým křesťanským svědomím v nesezdaném soužití a nikdo nemá šanci to změnit. Různým podivným obhájcům nebo spíš křiklounům takzvaných tradičních hodnot se může podařit leda tyto takzvané tradiční hodnoty ostatním zošklivovat.
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 06. 11. 2020 16:15
Předmět: Re: Mějme děti!!

Lucinko, žijte si, v čem chcete, je to vaše věc. Řeč byla o příkladu, o tom, že naše sbory vymírají.
A pane Vrána, víte, že Pán Ježíš s učedníkem Janem byli homosexuálové a měli spolu vztah? Říká to Bible.
Odhoďme Tradici, vykládejme si Bibli podle sebe.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 06. 11. 2020 18:35
Předmět: Re: Mějme děti!!

Jančo, jste větší magor než Dan Brown
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 06. 11. 2020 22:33
Předmět: Re: Mějme děti!!

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 A "první křesťané" měli nějaký jednotný postoj k manželství? Moc  se o to nezajímali, protože byli zaměřeni k blízkému druhému příchodu. V  tom, co bylo, byly vlivy židovské, a antické, zase žádný jednotný postoj.    A propos, víte, v jakém jediném verši v českém překladu slovo  "manželství" je? Mt 19,12: "Někteří nežijí v manželství,  protože jsou k tomu od narození nezpůsobilí; jiní nežijí v manželství,  protože je nezpůsobilými učinili lidé; a někteří nežijí v manželství,  protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit,  pochop.“"
Když to řekneme zkráceně- toto jsou pochopitelné, v posledním případě i velmi ocenitelné vyjímky, potvrzující pravidlo.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 07. 11. 2020 06:59
Předmět: Re: Mějme děti!!

A to pravidlo zní jak? A kde ho v evangeliu nacházíte?
Od: Anonym: evangelík92.61.80.--- )
Kdy: 07. 11. 2020 10:49
Předmět: Re: Mějme děti!!

Pravidlo zní žij na psí knihu, a jsi vzorný evangelík říká to Bible ČCE
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 07. 11. 2020 11:20
Předmět: Re: Mějme děti!!

Jo, zdá se, že klesá ochota mladých lidí hledat sexuální partnery, natožpak ochota mít děti a zavazovat se manželstvím. Možná přijde doba, kdy budeme rádi za každé "milujte se a množte se", i za děti vychovávané singly a rozvedenými, za každého, i registrované partnery, kdo bude ochoten se o dítě starat. Křesťanská etika i pak bude samozřejmě a oprávněně říkat, že nejlépe je vychovávat dítě v dobrém manželství. Ale bude muset umět i nějak rozlišovat mezi stupněm dobra těch jiných možností, a nezavrhovat je šmahem.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 07. 11. 2020 14:25
Předmět: Re: Mějme děti!!

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Jo, zdá se, že klesá ochota mladých lidí hledat sexuální partnery, natožpak  ochota mít děti a zavazovat se manželstvím. Možná přijde doba, kdy budeme  rádi za každé "milujte se a množte se", i za děti vychovávané  singly a rozvedenými, za každého, i registrované partnery, kdo bude ochoten  se o dítě starat. Křesťanská etika i pak bude samozřejmě a oprávněně říkat,  že nejlépe je vychovávat dítě v dobrém manželství. Ale bude muset umět i  nějak rozlišovat mezi stupněm dobra těch jiných možností, a nezavrhovat je  šmahem.
Takhle občas opravuji písemky- mám nějaké požadavky, ale byly by jen čtyřky-pětky tak jsem v pokušení to celé zmírnit. Když zmírním- snížím úroveň celého systému, ale děti budou mít chvilku dobrý pocit z "dobrých" známek, ten mainstream je opět kolem trojky. Je to správné? Bude Bůh soudit podobně? Jednoznačně ne, rozdal jsem ty čtyřky a pětky. Děti byly naštvané, volalo několik rodičů, ale na příští písemku byly připraveny úplně jinak. Nejhorší známka byla trojka…
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 06. 11. 2020 22:28
Předmět: Re: Mějme děti!!

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Jirko, prosím, přestaňte kličkovat. Já se tady nebavím o tom, jestli je ten  apokalyptický pohled správný. Já tvrdím jen, že je to převládající  novozákonní pohled, a z něj vyplývá etika, v které je pak málo důrazu na  potřebu rození dětí.
Možná to vypadá, že je zde málo tohoto důrazu, ale já znovu píšu, že ta "plnost žití" nebo "skutečné lidství", kterému nás Kristus učí negeneruje askezi, ale správný přístup k životu i hodnotám. Ano, není tam důraz "ploďte se a množte se", jako v Genesis, to máte pravdu. Velmi apokalypticky víru prožívají Svědkové Jehovovi a další sekty- náš bratr v Kristu (díky Bohu poznal spásnou víru v milosti a od SJ odešel) dlouho vůbec děti s manželkou neměli, právě kvůli té ideologii konce, kterou do nich lifrovali. Takto přemýšlí mnoho mladých křesťanů a proti tomu vystupuji! Než jim dojde, že Kristův příchod (nebo konec světa) může být za chvilku, ale také třeba za mnoho let, je jim 40 a děti nikde. Pak najednou rychle, rychle- hodiny tikají…- tak to být nemá.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 07. 11. 2020 07:08
Předmět: Re: Mějme děti!!

Souhlasím s vámi. Ale k tomu musíme říct a přiznat, že se Ježíš ve svých očekáváních mýlil. Jenže to vy evangelikálové nemůžete. Pro vás je Bible prý závazná tak jak je. A tak před těmi převládajícími asketickými důrazy zavřete oči a poslepu budete mluvit o tom, že důležitá je rodina a děti. To vám připadá korektnější? - Vzpomeňte jak tahle část naší diskuse začala. Psal jste, že u Panny Marie nemá být zdůrazňováno její panenství. Teď, když to rozříkáváte, mi to připadá jako protievangelikální anekdota.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 07. 11. 2020 14:35
Předmět: Re: Mějme děti!!

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Souhlasím s vámi. Ale k tomu musíme říct a přiznat, že se Ježíš ve svých  očekáváních mýlil. Jenže to vy evangelikálové nemůžete. Pro vás je Bible prý  závazná tak jak je. A tak před těmi převládajícími asketickými důrazy  zavřete oči a poslepu budete mluvit o tom, že důležitá je rodina a děti. To  vám připadá korektnější? - Vzpomeňte jak tahle část naší diskuse začala.  Psal jste, že u Panny Marie nemá být zdůrazňováno její panenství. Teď, když  to rozříkáváte, mi to připadá jako protievangelikální anekdota.
Pán se ve svých očekáváních mýlil (pokud bereme doslova "tohle pokolení nepomine, dokud nepřijde Boží království"). Pokud příchod Božího království chápeme, jako seslání Ducha a vznik Církve, pak se nemýlil. Nicméně víme, že "čas a lhůtu si ponechal Otec ve své moci", takže v tom rozpor nevidím. Svatý Apoštol Petr chodil s Pánem, byl ochoten jít na smrt a dokonce ji i na sklonku života podstoupil, předtím Pánem napomenut , když potkal Pána, jak se jde nechat ukřížovat místo něj (Quo Vadis), nicméně mezi tím žil normální rodinný život, manželku bral na misijní cesty dokonce s sebou, takže rozhodně žádný asketik nebyl. To spíš svatý apoštol Pavel. Biblické panenství Marie nijak nerozporuji. Když byl Božím Duchem počatý Ježíš, pannou jistě byla! Rozporuji jen báchorky ŘKC.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 07. 11. 2020 16:15
Předmět: Re: Mějme děti!!

Jirko, Ježíš někde říkal, že příchodem BK míní vznik církve? Asi musíte brát slova "tohle pokolení nepomine" doslova, ne? Vždyť je to tak konkrétní slovo, směřované ke konkrétním lidem, kteří stáli tehdy před ním. Takže se zřejmě mýlil. Ale on zároveň nechtěl vypadat jako vševědoucí, on řekne, že "o onom dni nikdo neví, jen Otec". Takže, a teď mne kontrolujte, jestli se v krocích své úvahy někde mýlím: myslel, že BK přijde brzy. Svou etiku zamýšlel pro tento poměrně krátký čas. (Např. takové požadavky jako "modlete se za své nepřátele" mají úplně jinou náročnost tehdy, když očekávám, že brzy přijde z nebe můj Pán a postaví se za mne, a jinou, když předpokládám, že za několik desetiletí zemřu a vůbec se neukáže, jestli jsem měl v životě pravdu). Takže bychom my, kteří snad brzy načneme třetí tisíciletí křesťanských dějin, mohli brát jeho požadavky jako hodně dobově podmíněné…
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 08. 11. 2020 14:08
Předmět: Re: Mějme děti!!

Pán Ježíš přiznává, že čas a lhůtu má Otec ve své moci, přesto neváhal vyslovit něco, co nevěděl jistě. Viděl a prožil rozsah nové epochy, kterou svoji spásnou obětí začal (byl v Šeolu, kde kázal mnoha duchům), ale zřejmě nečekal takový rozsah působení na Zemi a to hlavně časový. Řekl bych, že je to také velká milost, když se "doba milosti" stále znovu a znovu prodlužovala- něco jako v Ninive. Tím, že Bůh Ninive nevyvrátil, nezpochybil hodnověrnost Jonášova proroctví, ale přivedl na kolena a pak k radosti jeho obyvatele. Stejně tak i Kristus, prorokující brzký konec a motivujíce tak apoštoly napnout všechny síly k misii smysl naplňuje i v tomto bodě. My můžeme jen děkovat otci, že navzdory pravdivým proroctvím se rozhodl náš úděl změnit, přesněji řečeno vůbec započít. Vzdávejme Mu chválu!!
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 08. 11. 2020 17:12
Předmět: Re: Mějme děti!!

Vykládáte tady pohádky (ano, používám vaše oblíbené slovo) naprosto nepodložené Biblí. To jsou vaše vlastní myšlenky, co tady povídáte. Ježíš to viděl jinak.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 08. 11. 2020 19:42
Předmět: Re: Mějme děti!!

Takhle to chápu já, nemusíte souhlasit. Píšu, že je to můj názor, došel jsem k tomu už dávno, nezávisle na naší konverzaci. Biblí to podložené mám a zapadá mi to dohromady. Mám v tom pokoj, neodporuje to duchu evangelia ani Creda.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 09. 11. 2020 06:49
Předmět: Re: Mějme děti!!

Dobře, vaše pojetí vám neberu. Ale (točíme se v kruhu, vím) povězte mi pak, podle čeho rozlišujete, že je něco "pohádka" a něco ne. Např. katolická mariánská dogmata taky nejsou proti duchu evangelia ani Créda. Naopak: řk církev se vždy, narozdíl od vás, snažila ukazovat, že jsou s těmito nejstaršími svědectvími víry v souladu.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 09. 11. 2020 13:09
Předmět: Re: Mějme děti!!

Proti duchu evangelia ani Creda Mariánská dogmata možná nejsou.Jen odvádějí pozornost od Krista, což není dobré. Zvláštní, že když se bavím s ŘKC kněžími, shodnem se skoro na všem, máme krásné chvíle souznění. Ale běžní věřící často mají důraz na skutky namísto milosti, zlozvyk modlářství (uctívání ikon) a ctění obřadu namísto jeho duchovního smyslu nás velmi rozdělují. Možná tam vidím ten rozpor- v pořadí důležitosti. "dospělý" věřící si uvědomuje to nejdůležitější (spása skrze Boží milost a Kristovu oběť) a k ní upírá svůj zrak , pozornost a váhu. Věci tradiční jsou druhořadé a většinou nejsou na pořadu dne, protože jsou zbytné. Jsou tam kvůli nějakému rámci, pozornost jim náleží nižší. To píšu o ekumenickém dialogu. Uvnitř denominace (třeba tady) se snažím spíš naopak propagovat důrazy, které považuji za správné, a vidíte že stoprocentně evangelikální nejsou.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 09. 11. 2020 13:12
Předmět: Re: Mějme děti!!

Doufám, že mi zase nevmetete do tváře ty "dospělé věřící"- nemyslím si že k nim patřím, ale oceňuji, když křesťan ví, co je důležité víc a co míň. Chtěl bych takový být.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 09. 11. 2020 15:10
Předmět: Re: Mějme děti!!

Je to tak, že mariánská dogmata odvádějí pozornost od Krista? Někdy a někoho asi ano, Maria je pro něj důležítější než Ježíš. Ale určitě to není úmysl těch dogmat, nemůžeme vylít s vaničkou dítě. V evangeliu přece na několika místech Maria ukazuje ke Kristu, např. "Udělejte, cokoliv vám nařídí." A mariánská dogmata taky chtějí především podtrhnou důležitost Ježíšovu. - Když budete chtít věci odsuzovat podle toho, že jsou zneužívány, najdete argumenty proti úplně všemu.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 09. 11. 2020 20:31
Předmět: Re: Mějme děti!!

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Je to tak, že mariánská dogmata odvádějí pozornost od Krista? Někdy a někoho  asi ano, Maria je pro něj důležítější než Ježíš. Ale určitě to není úmysl  těch dogmat, nemůžeme vylít s vaničkou dítě. V evangeliu přece na několika  místech Maria ukazuje ke Kristu, např. "Udělejte, cokoliv vám  nařídí." A mariánská dogmata taky chtějí především podtrhnou důležitost  Ježíšovu. - Když budete chtít věci odsuzovat podle toho, že jsou zneužívány,  najdete argumenty proti úplně všemu.
K uctívání Marie je málo evangelijních důrazů. "Udělejte cokoliv Vám nařídí" je v konkrétní situaci svatby v Káni. Ten Mariánský kult je strašně vykonstruovaný, jak podstata, tak argumenty. To ale vidíte velmi dobře sám, Vy uvádíte jen akademické argumenty, abych měl "závaží na činky". To je zábavné :) Kolik teď zvedám? Asi mnohem míň, než doopravdy, běžně cvičím s dvěma jednoručkami, z nichž každá má 32 kg. Tady jsem rád za 3,5 kg :) Maria byla obdařena velkou Boží milostí, pak měla své (Josefovy) děti a dožila čistý život, je příkladem našim matkám i ženám. Heretici vymysleli neposkvrněné početí Marie, pak celý život v celibátu vedle jejího právoplatného manžela (což by byl těžký hřích!!) a nakonec její nanebevzetí. Co to je za ubohosti? Jak může takové nesmysly obhajovat farář?? Jsou to nesmysly, které pře lidmi JEN SNIŽUJÍ HODNOVĚRNOST EVANGELIA. Stydím se za to před nevěřícími a hledajícími.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 09. 11. 2020 20:58
Předmět: Re: Mějme děti!!

To jste pěkně přitvrdil. Tak teď i "neposkvrněné početí" že je heretické? A že se za to stydíte před nevěřícími a hledajícími? Asi už toho musíme nechat, nebudeme vazbou "stydím se za" plýtvat. Protože mně by se chtělo psát, jak se stydím naopak za takovéto racionalistické evangelictví, které se tak málo namáhá pochopit smýšlení římsko-katolické… Ale ne, nebudu to rozvádět, nebudeme se přece políčkovat emocemi.
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 10. 11. 2020 00:07
Předmět: Re: Mějme děti!!

Jestli se mohu zapojit, tak u katolické (nejen) mariologie je třeba si uvědomit, že ta se nestaví jen na textech Písma, ale také (a asi převážně) na starokřesťanské tradici. Proto je problém chtít proti ní argumentovat na základě Písma. Ortodoxní evangelík vyznává dvojí - trojí pramen víry: Písmo, Tradice, Magisterium. Ortodoxní protestant má jen Písmo. Oba jsou ortodoxní.
Co se týká stydění se, tak já se stydím spíše za ty naše faráře ČCE, kteří (jistě ne všichni) jdou sami špatným příkladem, nebo nemají - nebo se bojí říct názor v souladu s křesťanskou tradicí na důležité věci.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 10. 11. 2020 06:11
Předmět: Re: Mějme děti!!

Jančo, dobrý. Někdy dovedete psát rozumně. A teď bychom se mohli pokusit rozumět, jak katolíci tradici chápou. Ne že bychom museli dát jejich argumetaci za pravdu, ale aspoň se je snažit pochopit. Protože také oni se snaží pořád držet Bible. Ale trochu jiným způsobem než my. My chceme všechno stále Biblí poměřovat, vracet se k Bibli jako k prameni. Zatímco oni se snaží na Bibli stavět, no a stavba jejich tradice už je pěkně vysoká, ale oni jsou přesvědčeni, že Bible je pro jejich tradici stále pevným základem. Že se ještě neodtrhli a nevznášejí se jako balón někde volně, že to není "úlet". Takže i katolík může říct, že je pro něj Písmo podstatně důležité.
Abych to uvedl na příkladu: koukám na takové moderní a divné dogma, jako je Nanebevzetí Mariino. Na české wiki se dočtete jen: "Protestanté událost odmítají, protože nemá oporu v Novém zákoně." Když se však podíváte do Wiki anglické, najdete biblické doklady, na které se papež, když dogma vyhlašoval, odvolával. A je zajímavé, že ne německé Wili najdete biblický doklad ještě jiný. - A propos, ta česká uvádí "důkaz" historický: "Při starověké i středověké úctě k hrobům je také zvláštní, že Marie žádný hrob nikdy neměla."
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 10. 11. 2020 08:22
Předmět: Re: Mějme děti!!

A ještě jeden podnět pro vás, Jančo. (Tamto byl mariánský příklad spíše pro Jirku.) Píšete, že ortodoxní protestant má jen Písmo. No dobře, ale mimoto, že ví, že i Písmo je produktem tradice, nedovede, nechce nebo nemůže být imunní ani vůči tradici po vzniku Bible.
Např. takový článek z Apostolika (vzniklo mezi 2. a 9. stoletím): "sestoupil do pekel…" Ve většině evangelických katechismů a příruček se dočtete, že biblické podklady pro tato slova jsou chatrná: nejblíže je 1Pt 3,19: "přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení". Jenže i na tomto místě se navíc myslí spíše na šeol, podsvětí, na místo, kde zemřelí spí a čekají, ne na peklo jako místo zavržení. Slováci (katolíci) už zde mají: "Zostúpil k zosnulým." Nám evangelíkům ta chatrnost biblického podkladu prozatím nevadí.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 10. 11. 2020 10:16
Předmět: Re: Mějme děti!!

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 To jste pěkně přitvrdil. Tak teď i "neposkvrněné početí" že je  heretické? A že se za to stydíte před nevěřícími a hledajícími? Asi už toho  musíme nechat, nebudeme vazbou "stydím se za" plýtvat. Protože mně  by se chtělo psát, jak se stydím naopak za takovéto racionalistické  evangelictví, které se tak málo namáhá pochopit smýšlení římsko-katolické…  Ale ne, nebudu to rozvádět, nebudeme se přece políčkovat emocemi.
nejsem jediný, viz wiki: Protestantismus Protestantismus učení o neposkvrněném početí Panny Marie podle zásady sola scriptura odmítá jako nebiblické, rouhačské a urážející Boha.
Navíc zde je zajímavý argument, že pokud Maria nikdy nezhřešila , nemohla být Kristem vykoupena.
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 10. 11. 2020 10:42
Předmět: Re: Mějme děti!!

Napsal jsem omylem: "Ortodoxní evangelík vyznává dvojí - trojí pramen víry" - mělo být katolík.
Však katolíci to tak vyznávají, že ona nebyla Kristem vykoupena, jelikož to nepotřebovala. A tohle mi zrovna vadí a nejspíš se to taky opírá o nějakou lidovou zbožnost prvních křesťanů.
Pane Vrána, jasně, Bible vznikla z Tradice, proto nelze Tradici odhodit, jenomže tohle většině protestantů nedochází, berou to tak, jako by hotová spadla z nebe.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 10. 11. 2020 10:56
Předmět: Re: Mějme děti!!

Nevím, odkud zase máte své tvrzení, že "většině protestantů cosi nedochází". I ten největší křesťanský ignorant přece ví např. aspoň to, že Starý zákon je starší než Nový. Šup, už to je myšlenka tradice.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 10. 11. 2020 10:53
Předmět: Re: Mějme děti!!

Aha, tak tady si musíme ujasnit, jestli neposkvrněným početím Panny Marie myslíme, že ona byla takto počata, nebo že ona takto počala Ježíše. Wiki tím myslí tu první možnost, a tu my evangelíci samozřejmě považujeme za nebiblickou. Já vám rozuměl, že popíráte, že Maria panensky počala Ježíše. Wiki: "Je důležité si neplést nauku o Neposkvrněném početí s naukou o panenském početí Ježíše Krista."
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 10. 11. 2020 11:03
Předmět: Re: Mějme děti!!

To já chápu, panensky počala Ježíše, to snad nepopírá nikdo. Ale že PM byla sama počata bez dědičné viny a že celý život nezhřešila, to odmítám, mi to bourá samotnou podstatu (Jančovy) soteriologie.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 10. 11. 2020 11:17
Předmět: Re: Mějme děti!!

Třeba nepopírá, ale taky tomu nevěří. Myslím, že mnohý evangelík by přiznal, že panenskému početí Ježíše nevěří, protože se to vzpírá jeho rozumu - a že považuje za zbytečné drásat rozum takovýmito věcmi, pokud nejsou pro víru podstatné.
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 10. 11. 2020 11:27
Předmět: Re: Mějme děti!!

Nesetkal jsem se s tím, že by někdo jako křesťan nevěřil v panenské početí.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 10. 11. 2020 12:29
Předmět: Re: Mějme děti!!

Možná žijete v církvi málo? To byste asi koukal, čemu evangelíci skutečně věří, nebo naopak nevěří. U katolíků je to podobné. My se tady bavíme o dogmatice, populistika by byla dost jiná. Nebo kdyby u nás platilo, jako prý platí u pravoslavných, že obsahem víry je to, čemu věří lidé…
Od: Anonym: Locika--- )
Kdy: 10. 11. 2020 13:45
Předmět: Re: Mějme děti!!

Já třeba nevěřím v panenské početí a neznám nikoho, kdo by ho přijímal v jiném než symbolickém duchu.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 10. 11. 2020 17:39
Předmět: Re: Mějme děti!!

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Možná žijete v církvi málo? To byste asi koukal, čemu evangelíci skutečně  věří, nebo naopak nevěří. U katolíků je to podobné. My se tady bavíme o  dogmatice, populistika by byla dost jiná. Nebo kdyby u nás platilo, jako prý  platí u pravoslavných, že obsahem víry je to, čemu věří lidé…
Pokud má někdo problém věřit, že Pán Ježíš je přímo syn samotného Boha, (výslovně to praví Bůh Otec sám při jeho křtu) nevěří pak asi už vůbec ničemu. Tohle považuji za ten "nejmenší" zázrak.

Co se týče Katolíků- jejich argument, že to byli oni, kdo dali dohromady kánon a jejich výběrem tedy operuje celé křesťanstvo- je opravdu velmi těžko napadnutelný. Odpovídám na to většinou, že věříme v duchovní posloupnost, nikoliv v institucionální.To naprosto jasně zdůrazňuje i apoštol! Takže kdo upřímně věří, je správnější "katolík"(nebo úd Církve obecné), než člen ŘKC, který modlaří.

Co se týče projevů NĚKTERÝCH našich bratři a sester z ČCE (obzvlášť těch pražských), tak z těch je mi často také moc smutno.
Od: Anonym: Sestra Kunigunda--- )
Kdy: 10. 11. 2020 00:43
Předmět: Re: Mějme děti!!

Budeme mít nové a nové děti místo toho, abychom zachránili ty, o které nikdo nestojí? Jsou jich plné kojeňáky a děcáky. Co je na tom tak Božího?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 10. 11. 2020 06:17
Předmět: Re: Mějme děti!!

Důraz velmi dobrý: mysleme taky na děti v kojeňákách a děcákách. Ale: víme přece, že zrovna teď je tendence tyto ústavy rušit a převádět děti do rodinné péče. A pak: jak je váš argument stavěn? "Budeme mít nové děti místo toho, abychom…?" Copak je to volba buď anebo? Že by se lidé měli rozhodovat spíše nemít vlastní děti? Vždyť ty dvě možnosti jdou vedle sebe.
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 10. 11. 2020 10:47
Předmět: Re: Mějme děti!!

Na jednu stranu jsou plné děcáky, paradoxně ale na stranu druhou se stojí fronty na děti do adopce a těch dětí je nedostatek. Problém není v tom, že by lidé vyráběli nechtěné děti, ale hodně těch dětí nelze právně předat do adopce, třeba z důvodu, že rodiče toho dítěte s adopcí prostě nesouhlasí. Pokud by se toto podařilo vyřešit, tak by se ty děcáky podle mě značně vyprázdnily.
Od: Anonym: evangelík92.61.80.--- )
Kdy: 14. 11. 2020 13:55
Předmět: Re: Mějme děti!!

A zakázat byznys s umělým oplodněním.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 14. 11. 2020 14:17
Předmět: Re: Mějme děti!!

To, co jste napsal, může znamenat mnohé: 1. že jste proti umělému oplodnění; 2. že jste proti tomu, aby se z umělého oplodnění dělal byznys; 3. otázku, zda něco takového - medicínskou možnost - vůbec zakazovat lze? - Dovedete si představit, jak je to hodně těžké pro manžele, kteří chtějí ale nemohou mít vlastní děti? Jak do jejich situace asi zazní váš výkřik? - Považuji za výstižné, když jeden známý kazatel moralizátory tohoto typu nazval biblickými slovy: „ukládají lidem těžká břemena, ale sami se jich prstem nedotknou“ (Mt 23, 4).
Od: Anonym: Pawel141.170.144.--- )
Kdy: 14. 11. 2020 18:11
Předmět: Re: Mějme děti!!

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 To, co jste napsal, může znamenat mnohé: 1. že jste proti umělému oplodnění;  2. že jste proti tomu, aby se z umělého oplodnění dělal byznys; 3. otázku,  zda něco takového - medicínskou možnost - vůbec zakazovat lze? - Dovedete si  představit, jak je to hodně těžké pro manžele, kteří chtějí ale nemohou mít  vlastní děti? Jak do jejich situace asi zazní váš výkřik? - Považuji za  výstižné, když jeden známý kazatel moralizátory tohoto typu nazval  biblickými slovy: „ukládají lidem těžká břemena, ale sami se jich  prstem nedotknou“ (Mt 23, 4).
Také je psáno “Nezabiješ!”
Na jedno narozené dítě z IVF připadá až 10 potracených.
Dovedete si představit, jak je to hodně těžké pro nenarozené děti, jimž jde o život?
Více k tomu Mt 23,4: jeden známý kazatel moralizátory tohoto typu nazval biblickými slovy: „ukládají lidem těžká břemena, ale sami se jich prstem nedotknou“
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 14. 11. 2020 18:23
Předmět: Re: Mějme děti!!

Jo. Taky s tím mám problém.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 15. 11. 2020 07:25
Předmět: Re: Mějme děti!!

Musel jsem si to dohledat, sám se ve věcech úplně nevyznám: "Pokud by se postupovalo striktně podle platných zákonů, tak by žádný problém nebyl, muselo by se brát pouze tolik vajíček, kolik je zapotřebí k těhotenství: na jedno dítě je potřeba jedno vajíčko. Jenže s úspěšností oplodnění 3-5 %. Proto jich zároveň dělají mnohem více. Ze snahy získat dostatečný počet zdárně se vyvíjejících embryí plyne problém přebytečných embryí." - Takže kdyby "evangelík" svůj podnět formuloval: mělo by se přísně kontrolovat, jak se byznys s umělým oplodněním dělá, zcela bych s ním souhlasil.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 17. 11. 2020 14:49
Předmět: Re: Mějme děti!!

Ono jde spíš o ten "byznys". Pár si v pětačtyřiceti vzpomene, že chce vlastně také nějaké to dítě (jak ubohý žebříček hodnot!)- peněz jak želez, ale splnit si to přání po letech užívaní hormonů a několika potratech není úplně jednoduché… No tak se začne s pokusy. Je v tom velký kus lidské práce, takže je to vždy velký risk. Je to škoda a zbytečné, viz první příspěvek tohoto vlákna. Hlavní hřích tedy vidím v tom promarnění produktivního života, ne v koncepčním pokusu za každou cenu, ani v tom že na tom někdo vydělal.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 17. 11. 2020 18:00
Předmět: Re: Mějme děti!!

Hodně zákonický příspěvek. Víte, jak různé a rozdílné jsou životy a motivace těch, kdo nemohou mít děti?
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 18. 11. 2020 12:50
Předmět: Re: Mějme děti!!

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Hodně zákonický příspěvek. Víte, jak různé a rozdílné jsou životy a motivace  těch, kdo nemohou mít děti?
Samozřejmě! Nemohu mluvit obecně a zahrnout každý případ, to je jasné. Já se snažím reflektovat ten západoevropský trend ze kterého je mi smutno. Tam je nejdříve JÁ, pak kariéra, pak další věci, pak teprve partner (nejméně pátý) a děti? Kde jsou děti? - Do čtyřiceti času dost!
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 18. 11. 2020 10:33
Předmět: Re: Mějme děti!!

Jirko, sorry, jsem na evangelikály zrovna dost nazlobený. "8 z 10 amerických evangelikálů volilo Trumpa.""Křesťané podporující Donalda Trumpa zcela ignorují, že amorální populistický politik celým svým osobním životem, jednáním a vystupováním odporuje morálním zásadám křesťanství. Stačí jim, že účelově používá protipotratovou rétoriku a jsou schopni ho zcela slepě následovat a podporovat."
Od: Anonym: Locika--- )
Kdy: 18. 11. 2020 11:29
Předmět: Re: Mějme děti!!

Evangelikálům slíbil Trump aspoň něco pro ně a pro jejich představu o světě udělat, aspoň něco. Jiní jim neslíbili ani to. Není proto divné, že stojí za tím, kdo jim aspoň předhodil pár kůrek a ohlodaných kostí a ne za těmi, kteří je ignorují.
Evangelikálové opravdu nejsou těmi nejostřejšími tužkami v penálu, to je jasné už jen tu z evangnetu. Není důvod od nich čekat něco lepšího nad rámec třeba v promýšlení Trumpa. Vždyť jsou to maniaci. Že ostatní považují za málo smysluplné se s nimi o něčem přít nebo před nimi radši zděšeně utečou, považují za výraz zdárné misie.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 18. 11. 2020 12:56
Předmět: Re: Mějme děti!!

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Jirko, sorry, jsem na evangelikály zrovna dost nazlobený. "8 z 10  amerických evangelikálů volilo Trumpa.""Křesťané podporující  Donalda Trumpa zcela ignorují, že amorální populistický politik celým svým  osobním životem, jednáním a vystupováním odporuje morálním zásadám  křesťanství. Stačí jim, že účelově používá protipotratovou rétoriku a jsou  schopni ho zcela slepě následovat a podporovat."
Trump má opravdu naprosto hovadské chování. Myslím, že by málo stačilo (slušné vystupování), aby se stal velmi oblíbeným "nepolitickým" politikem. Pokud vím, tak jej volily i dvě třetiny US katolíků, takže neobviňujte jen evangelikály. Navzdory Vašemu názoru je třeba připomenout, že Trump reprezentuje hnutí Republikánů ( Ti jakoby drží ty staré tradiční US hodnoty), kdežto Trump demokraty. Navíc byl pravou rukou Obamy, za nějž se běžně zavírali nepohodlní pastoři (řekl mi náš farář, že např. Dinesh Souza byl za Obamy vězněn kvůli názorům!!). Takže pozor- nekoukejte jen na osoby, ale také co je za nimi. Doufám, že se o tom velmi záhy nepřesvědčíme…
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 18. 11. 2020 16:09
Předmět: Re: Mějme děti!!

Podle mých informací byli katolíci rozděleni mezi oba kandidáty půl napůl. To je přece zajímavý rozdíl mezi denominacemi, ne? - Takže, kdybyste byl v USA, v masově evangelikálním prostředí, asi byste volil Trumpa. Distance přes oceán vám umožňuje vidět, že jeho chování je hovadské. A teď si představte, že jiným skupinám připadá divné (neříkám hovadské, to ne, ale hodně divné) evangelikální smýšlení, které kvůli jedné hodnotě "touha mít děti" (která navíc není jedinou biblickou možností) dovede odsoudit všechny jinak smýšlející: mají "ubohý žebříček hodnot", "marní svůj život".
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 18. 11. 2020 17:07
Předmět: Re: Mějme děti!!

Já vnímám Trumpa jako menší zlo z těch dvou. Taky jsem volil Zemana jako menší zlo. Někdy jsou obě volby špatné, ale musíme vidět, která je horší. Obama byl velmi špatný prezident.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 18. 11. 2020 17:33
Předmět: Re: Mějme děti!!

Nechci zde zrcadlit politické půtky. Mně šlo o jedinou věc, totiž jestli je pravda, že mnoho amerických křesťanů považovalo Trumpa za sobě bližšího, protože je odpůrcem potratů. A to je přece jediná vážná otázka, že, otázka života a smrti? A jsou ochotni nevidět tolik jiných věcí.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 18. 11. 2020 17:43
Předmět: Re: Mějme děti!!

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Nechci zde zrcadlit politické půtky. Mně šlo o jedinou věc, totiž jestli je  pravda, že mnoho amerických křesťanů považovalo Trumpa za sobě bližšího,  protože je odpůrcem potratů. A to je přece jediná vážná otázka, že, otázka  života a smrti? A jsou ochotni nevidět tolik jiných věcí.
Otázka potratů je důležitá, polarizuje sobce a také "věřící" liberály.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 18. 11. 2020 18:01
Předmět: Re: Mějme děti!!

Jj. Polarizace, potřeba černobílého vidění světa. Budu se opakovat, takhle smýšlejí mi studenti, adolescenti. Evangelikální víra je nedospělá. Svět černobílý není
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 18. 11. 2020 18:09
Předmět: Re: Mějme děti!!

Jenomže když jdete k volební urně, tak stejně musíte volit černobíle. Jednoho nebo druhýho.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 18. 11. 2020 18:35
Předmět: Re: Mějme děti!!

To jo. Ale nemůžu a neumím takto třídit lidi, na dobré a zlé. Mám dojem, že právě toto děláte. Pozumím tomu tak, že jste zde několikrát odsoudil lidi, kteří nechtějí mít děti.
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 18. 11. 2020 18:44
Předmět: Re: Mějme děti!!

Odsuzuji čin, ne člověka.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 18. 11. 2020 19:00
Předmět: Re: Mějme děti!!

A jaký čin je například jednoznačně sobecký? Který je jednoznačně zlý?
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 18. 11. 2020 19:51
Předmět: Re: Mějme děti!!

Třeba lupat perníček.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 18. 11. 2020 22:11
Předmět: Re: Mějme děti!!

Myslíte pervitin? A proč je to zlé? Protože oblbuje a vyvolává závislost? To tak i sledování TV Nova je špatnost?
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 19. 11. 2020 19:37
Předmět: Re: Mějme děti!!

Myslel jsem Jeníčka s Mařenkou, jak kradli na střeše baby Jagy. Ale to bychom mohli spekulovat, zda je krádež hřích. Co když kradli z hladu. V katolické teologii by se tím posunuli z těžkého hříchu do lehkého. V teologii pana Vrány nevím.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 19. 11. 2020 10:40
Předmět: Re: Mějme děti!!

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 To jo. Ale nemůžu a neumím takto třídit lidi, na dobré a zlé. Mám dojem, že  právě toto děláte. Pozumím tomu tak, že jste zde několikrát odsoudil lidi,  kteří nechtějí mít děti.
Pokud je důvodem služba druhým, pak je to opravdu svatá oběť (už jsem to psal, asi jste přehlédl). Pokud je to neschopnost z fyzických důvodů, pak nic nenamítám. POkud je to vlastní sobectví a pohodlnost, pak to odsuzuji.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 19. 11. 2020 10:49
Předmět: Re: Mějme děti!!

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Jj. Polarizace, potřeba černobílého vidění světa. Budu se opakovat, takhle  smýšlejí mi studenti, adolescenti. Evangelikální víra je nedospělá. Svět  černobílý není
Aha, takže vysvětlíte našemu Pánu jednou před Jeho trůnem, že nechcete nalevo ani napravo? Je to moc černobílé, že jsou dvě cesty? Snažíte se uniknout, protože je to málo akademické, moc konkrétní, jednoduché. Už jsem si všiml víckrát, že se vyhýbáte odpovědím na jednoznačné otázky. Ano, spousta věcí je složitých a zjednodušujeme je. Ale Kristovo pozvání je jasné, přímočaré a jednoznačné. Už Hospodin skrze Mojžíše vybízí Izrael k jasné volbě: "hle, předložil jsem Ti život i smrt, požehnání i zlořečenství, vyvol si život!" . Oponoval byste Bohu, že je to moc černobílé?? Co když Ti Vaši adolescenti v tom mají nakonec víc rozumu? Jak to řekl Pán Ježíš o dětské víře? Myslím, že je třeba rozlišovat mezi teologickými zápočty a životní moudrostí, kterou dává Bůh i prostým.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 19. 11. 2020 11:08
Předmět: Re: Mějme děti!!

Že něco Ježíš a boží slovo pojímá černobíle, tomu rozumím. Ale my to nedovedeme. A už vůbec bychom neměli rozlišovat mezi druhými lidmi: ten žije dobře, ten žije špatně. Souhlasím s Karáskem, když zpívá: "My můžem třídit tak leda brambory; a nás si jednou přebere Bůh."
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 18. 11. 2020 17:40
Předmět: Re: Mějme děti!!

Pawel napsal(a):
 Já vnímám Trumpa jako menší zlo z těch dvou. Taky jsem volil Zemana jako  menší zlo. Někdy jsou obě volby špatné, ale musíme vidět, která je horší.  Obama byl velmi špatný prezident.
Tohle je přesně i můj názor.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 18. 11. 2020 17:54
Předmět: Re: Mějme děti!!

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Podle mých informací byli katolíci rozděleni mezi oba kandidáty půl napůl.  To je přece zajímavý rozdíl mezi denominacemi, ne? - Takže, kdybyste byl v  USA, v masově evangelikálním prostředí, asi byste volil Trumpa. Distance  přes oceán vám umožňuje vidět, že jeho chování je hovadské. A teď si  představte, že jiným skupinám připadá divné (neříkám hovadské, to ne, ale  hodně divné) evangelikální smýšlení, které kvůli jedné hodnotě "touha  mít děti" (která navíc není jedinou biblickou možností) dovede odsoudit  všechny jinak smýšlející: mají "ubohý žebříček hodnot",  "marní svůj život".
Trumpovo "hovadské" chování dobře viděli i bratři a sestry Američané, masmédia se postarala o to, aby nebyli mimo obraz. Spíš to, co jde k nám do Evropy už bývá přežvýkané. Volil bych Trumpa i když se chová takto, velmi bych skřípal zuby, ale udělal bych to. Proč, to píšu v předchozím příspěvku. Vy jste ale neodpověděl na připomínku, že každý kandidát reprezentuje odlišný trend. To je pro mně naprosto zásadní, ne osoba prezidenta. Vystihuje to Václav Klaus starší-Trump byl brzdou neomarxismu. Přemýšlíte vůbec o nebezpečí tohoto směru v nové společnosti, která sama sebe prohlodala skrz svými trendy, které se tak snadno lepí i na nás? https://www.echo24.cz/a/SkaQP/vitezstvi-bidena-povazuji-za-hruzu-hruz-rekl-klaus-trump-je-jedinou-brzdou-neomarxismu
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 18. 11. 2020 18:33
Předmět: Re: Mějme děti!!

Neomarxismus. Ha. Co to je?
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 19. 11. 2020 10:37
Předmět: Re: Mějme děti!!

snadno vyhledatelný pojem.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 19. 11. 2020 11:01
Předmět: Re: Mějme děti!!

Právě že ne. Dočtete se různá pojetí. Nejčastěji s poznámkou, že je to sběrný, záměrně neurčitý pojem. Který se používá většinou jako snaha o očernění protivníka. Mám nutkavý dojem, že vy ho používáte stejně. Jirko, můžete napsat sám za sebe: 1) jak vy tomu pojmu rozumíte?; 2) co vám na něm vadí? 3) kde shledáváte neomarxismus u Bidena? Jestli to napsat neodvedete, tak takové pojmy nepoužívejte. (Jinak vypadáte jako stejný blbec jako VK st., sorry.)
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 19. 11. 2020 19:34
Předmět: Re: Mějme děti!!

Já chápu, co ten pojem u Jirky znamená, Jirkovi rozumím a souhlasím.
Od: Anonym: Locika--- )
Kdy: 19. 11. 2020 19:44
Předmět: Re: Mějme děti!!

A cože tedy znamená, bratře, když rozumíte?
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 19. 11. 2020 19:52
Předmět: Re: Mějme děti!!

Dobře víte, jenom nás zkoušíte.
Od: Anonym: Locika--- )
Kdy: 19. 11. 2020 20:26
Předmět: Re: Mějme děti!!

Vím, co to je. Nadávka, kterou používají hlupáci.
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 19. 11. 2020 20:31
Předmět: Re: Mějme děti!!

Jeden takový "hlupák" nazval v Českém Bratru a ne jednou lidi podobné mi a Jirkovi například extrémisty a neofašisty. Byl to známý farář ČCE. Vůbec jsem nepochopil, co ta slova konkrétně znamenají a proč je uplatňuje na nás. Můžete mi pomoci jim porozumět, když se vyznáte?
Od: Anonym: Locika--- )
Kdy: 19. 11. 2020 20:37
Předmět: Re: Mějme děti!!

A proč se ptáte nás, co my tady s tím? Neumíte si najít v evangnetu mail na toho známého faráře a zeptat se ho na co chcete?
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 19. 11. 2020 22:56
Předmět: Re: Mějme děti!!

Aha, to mě nikdy nenapadlo. Myslel jsem, že poradíte. Chtěl jsem naznačit, že tadyhle pan Vrána nás tu exekuuje s pojmy, ale jeho kolegové to rozjíždí ve velkém, pod svícnem bývá tma.
Od: Anonym: Locika--- )
Kdy: 20. 11. 2020 07:20
Předmět: Re: Mějme děti!!

Vždyť jsem ti poradila, bratře, už nevím, jak ti poradit úspěšněji. Co ti poradit jiného než jít ke zdroji a zeptat se autora článku, toho prý známého faráře, jak svůj článek myslel? Poradit ti něco jiného by bylo jak cestovat z Prahy do Kladna přes Londýn. Vždyť my ani nevíme jaký článek a jaký farář, jenom tu něco pořád naznačuješ a pomrkáváš, to je pak těžké pomáhat. Léta tu píšeš všechno možné, se studem problém opravdu nemáš, když to řeknu co nejslušněji. Proč teď předstíráš, že nedovedeš napsat jeden mail a položit v něm své otázky?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 19. 11. 2020 19:58
Předmět: Re: Mějme děti!!

Jeden neví, druhej neví. Ale ve své ignoranci spolu souhlasí.
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 19. 11. 2020 20:12
Předmět: Re: Mějme děti!!

Pane Vrána, tuhle hru s váma nehrám.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 19. 11. 2020 22:54
Předmět: neomarxismus

Takovým neomarxistou je pro mne například Václav Klaus starší. V osmdesátých létech "obhajoval politiku pomalých postupných reforem ekonomiky, jak ji prosazovala KSČ", zároveň se snažil komunisty přečůrat. Takže se tady pojem neomarxista hodí.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 21. 11. 2020 22:14
Předmět: Re: neomarxismus

Jo, nadávky, že jsem jako VK starší pro mně mohou být jen ctí. Být jako bývalý prezident ČR, který byl nehledě na minulost celkem slušným prezidentem a respektovanou osobností- tomu nesahám asi ani po kotníky. Pojmem NEOMARXISMUS je většinou označován novodobý postmoderní směr, který charakterizuje individualismus, motto "ať si každý dělá co chce", levičácký přístup k politice, nekriticky proevropské, progenderové názory, novým náboženstvím se stává naivní zelené myšlení. V minulosti to bylo nekritické přijímání uprchlíků, jsou to takové sebedestruktivní tendence. Otevřenost všem novým technologiím, např. čipování. Tyto tendence u nás vykazují z politických stran hlavně Piráti. (můj názor)
Od: Anonym: Pawel141.170.144.--- )
Kdy: 21. 11. 2020 23:09
Předmět: Re: neomarxismus

Naprostý souhlas.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 22. 11. 2020 06:28
Předmět: Re: neomarxismus

Tak právě tohle je tak neurčitý chuchvalec, že ho můžete použít proti komukoliv. Nemá cenu moc rozlišovat, že něco z jmenovaného jsou snad přímo křesťanské ctnosti (levicovost, proevropskost, zelené myšlení, přijímání uprchlíků), že něco z toho určitě nezastává nikdo z duševně zdravých dospělých lidí (NEKRITICKÉ přijímání uprchlíků, NAIVNÍ zelené myšlení). A tohle pomlouvavé nalepkování tady napíše člověk, který se tady jindy ohání svou zbožností. Nechápu.
Od: Anonym: Pawel141.170.144.--- )
Kdy: 22. 11. 2020 10:24
Předmět: Re: neomarxismus v ČCE

Jednoduše nálepka neomarxista je opak toho, co znamená nálepka neonacista. Lze je nahradit mírnějšími pojmy liberál - konzervativec. Nálepky jsou v ČCE legitimní, protože je používá i Synodní rada, o církevním tisku nemluvě. Tak se, pane Vrána, probuďte.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 22. 11. 2020 11:39
Předmět: Re: neomarxismus v ČCE

Nálepky liberál a konzervativec pro mne něco málo znamenají. Ten či onen vztah k evangelické tradici. Nálepka neomarxismus neznamená nic. Chce říct, že je tu pokus o obnovu marxismu, který je přece překonanou demagogií třídního útlaku.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 22. 11. 2020 16:29
Předmět: Re: neomarxismus v ČCE

Jak jsem již psal, jedná se o běžný, definovaný pojem, zneužito pro "nálepkování" může být cokoliv. Nechápu, jak můžete dělat, že tomuto pojmu nerozumíte? Opět se mám stydět, protože působím, že vykazuji hrubé disproporce mezi mojí biblickou argumentací a osobními názory. Tím znevěrohodňuji všechny moje teze, protože vykazuji politický extremismus. Tím jste Aleši vystihl přesně učebnicový způsob dehonestace, cítím se jako Váš žák, který si nese ze zkoušky v indexu domů čtyřku s náhradním termínem v dalším semestru. Já bych Vám velmi rád věřil, že popsaný -ismus je jen konstrukcí staromilských konzervativců, ale mám žel jiné informace. Je mi líto.
Krize EU je průvodním jevem nastolování totalitního politického režimu neomarxisty. S překvapením jsem zjistil, že i znalým politologům dělá problém interpretace tohoto pojmu. Neomarxismus považují za jakési „obrození“ původního učení Marxe v nových podmínkách, což je zásadní omyl. Neomarxisty jsou všichni, kdo se hlásí k ideám kulturního marxismu Frankfurtské školy a antibělošské rasistické ideologie multikulturalismu.
Jistě, to by odpovídalo vývoji v Evropě v posledních desetiletích, ale jak byste přesně popsal ideologií vedení EU a těchto neomarxistů?
V centru zájmu kulturních marxistů Frankfurtské školy stojí učení Karla Marxe a Sigmunda Freuda, ústící do tzv. kritické teorie, nazvané jako nedogmatický neortodoxní neomarxismus. Podle kritické teorie jsou Západní země jediným nositelem rasismus, xenofobie, netolerance apod., stejně jako to, že zločiny a amorálnost Západu vycházejí z jeho charakteru, který utvářelo křesťanství.
V čem je tedy rozdíl mezi marxismem a neomarxismem?
Rozdíl mezi marxismem a neomarxismem je principiální: tam, kde Marx označuje jako utlačovatelskou kapitalistickou třídu, neomarxisté označuji jako utlačovatelskou střední třídu, dělnickou třídu, bílou rasu a celou evropskou civilizaci.
Co je hlavním cílem neomarxistů?
Pro neomarxisty, nazývané logicky též kulturní marxisty, nestojí žádná věc výše, než zničení rodiny, kterou pohrdají jako diktaturou a inkubátorem sexismu a sociální nespravedlnosti. Frankfurtská škola vyvinula ideologií kulturního marxismu, jejímž cílem je rozdrtit všechny zdroje soudržnosti v Západní společnosti: náboženství, rodinu, národ, rasu a kulturu. Podle této ideologie trpí všichni Evropané, kteří se ztotožňují s náboženstvím, rodinou, národem a rasou, psychickou poruchou.
Proč neomarxisté nenávidí nás a naši společnost a v čem je jejich teorie čistě antievropská?
Základní postulát zastávaný Frankfurtskou školou staví na premise, že pozitivní postoje Evropanů vůči vlastní církvi, rodině, komunitě, národu a rase znamená negativní postoj vůči lidem jiných náboženství, společností, národů a ras. Pokud v této ideologické konstrukci dosadíme místo Evropanů příslušníky jiných ras a kultur, tak tato premisa samozřejmě neplatí. Právě tím je dokázána nevědeckost a účelovost této ideologie: pro Evropany platí, pro ne-Evropany neplatí.
V jakém způsobu provedení neomarxistické revoluce se odlišují od klasických komunistů?
Neomarxisté hlásají rovnost všech kultur, jejich hodnot a příslušníků, proto se nazývají i kulturní komunisté. Jejich původním cílem bylo nastolit společnost bez tříd, stejně jako komunistů, ovšem ne násilnou revolucí, převratem, ale kulturní revolucí, osvobozením od evropské kultury a jejich autentických hodnot.
Proč jsou cílem nenávisti a nepřátelství u neomarxistů i prostí evropští pracující a lidé dělnických povolání?
Nositelem autentických evropských hodnot byla totiž nejen buržoazie, ale i evropský dělnický proletariát, jehož nástupcem je zejména zatím neorganizovaná střední třída a nižší třída bílé rasy.
Neomarxisté se po roce 1990 vzdali cíle vybudovat beztřídní marxistickou společnost, stali se z nich antikomunisté, kteří „dlouhým pochodem institucemi“ ovládli hlavní proud politiky v EU, liberální levicí začínaje a konzervativní pravici končíce. Proto se to bývalými komunisty a bývalými spolupracovníky KGB v institucích EU doslova hemží.
Proč jsou neomarxisté zastoupení jak mezi levici, tak u údajně pravicových, kapitalistických stran?
Neomarxismus má stejně jako římský bůh Janus dvě tváře, jedna tvář je extrémně levicová, socialistická, druhá tvář je extrémně pravicová, neliberální. Jak tento unikátní systém socialismu pro bohaté funguje, jsem analyzoval v knize: Soumrak evropské civilizace — Barbaři se zmocňují Evropy.
Extrémně levicová tvář se projevuje v nekompromisním prosazováním rovnosti, hlavně v agendě lidských práv na privilegia, speciální zacházení a ochranu menšin, cílem kterého je dosáhnout stejnou sociálně-kulturní stratifikaci menšin v společnosti jakou má většina. Nástrojem na dosažení tohoto cíle je pozitivní diskriminace menšin a jejich kvóty na cokoli. Jinak řečeno, pokud menšiny nedosáhnou stejnou sociálně-kulturní stratifikaci jako většinová společnost, jsou jí utlačované.
Extrémně pravicová tvář se projevuje zneužitím toho, že většinu — nástupců a dědice evropského marxistického proletariátu, dostali neomarxisté do pozice utlačovatele a vykořisťovatele menšin — nového neomarxistického proletariátu. Proto prosazování neliberální agendy finanční oligarchií — globalismu nic nebrání. Ten, kdo se pokusí hájit zájmy většin, riskuje označení rasista, xenofob, či extrémista.
Kde najdeme zastoupení neomarxistů v politice?
Ve starých zemích EU patří k této extrémně „socialistické neoliberalní levico-pravici“ prakticky všechny hlavní politické strany, zejména socialisté, zelení a křesťanští demokraté. Tyto strany začaly hájit pouze zájmy neevropských imigrantů a uměle vytvořených nestandardních menšin, jako jsou LGBT, protože to bylo ve výsostném zájmu finanční oligarchie — globalistů. Neomarxistou (kulturním marxistou a kulturním komunistou) je tedy každý, kdo se jakýmkoliv způsobem hlásí k ideám kulturního marxismu. Může jím být například Rockefeller, Rotschild, Georg Sörös, Angela Merkel, François Holland, papež, Jiří Dienstbier ml. i hloupý Honza bez rozdílu.
Georg Orwell řekl: „Některé ideje jsou natolik idiotské, že jim může uvěřit jen intelektuál“
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 22. 11. 2020 17:01
Předmět: Re: neomarxismus v ČCE

Jirko, nevím, kolik vám je, ale jak to, že tu strašíte novou totalitou? Ano, vím, že nám stát zasahuje možná víc do života než by měl, ale vy tu kopírujete text, že nám hrozí nová totalitní režim. Kde "vládnoucí skupiny neuznávají žádné meze svých pravomocí a snaží se regulovat všechny aspekty veřejného a soukromého života." Vy nevěříte v duševní a duchovní svobodu?
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 22. 11. 2020 17:46
Předmět: Re: neomarxismus v ČCE

Aleši, čekal jsem reakci na v titulku uvedený pojem. Vždy může hrozit nějaká forma totalitní vlády, nebo spíš totalitní rysy v určitých oblastech. V kurikulu zůstávají stále v průřezovkách slinty o multikulturalitě, už jsme byli bombardováni několika projekty, kde bylo propagováno genderové pojetí. Naštěstí byly upozaděny. Víte jak fungují neziskovky?- to je zhouba!! Pokud podáte projekt s důrazy, které EU aktivně podporuje, dostanete velké peníze na realizaci projektu, což je vždy dobrý "job". Je to většinou nějaká propagace, nebo "převýchova"k myšlení, často jevícímu právě znaky neomarxismu, nebo dokonce neomarxistických cílů. Můžeme tomu říkat klidně jinak, ale myslím že toto je dobrý pojem, protože je už ve společnosti vžitý a zatím správně vžitý, protože je chápán negativně.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 22. 11. 2020 18:02
Předmět: Re: neomarxismus

Jirko, pro mne je ten pojem fakt prázdný. To, co jste tady prozatím uvedl, byl Klaus a ještě jeden článek, taky psaný ideologicky až demagogicky. Zatím to nic nevypovídá o tom, zda něco jako neomarxismus existuje. A ten druhý článek mluvil o tom, že nám neomarxismus hrozí totalitou a já jsem se vás ptal, zda si to i vy myslíte. - A jestli si ještě vzpomínáte, začalo to tím, že jste řekl, že Biden je neomarxista. Je? A odkud a jak to víte? A jestli můžete, pište své názory ne cizí.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 23. 11. 2020 12:54
Předmět: Re: neomarxismus

Aleši, už je tohle vlákno celkem dlouhé,ale nikde jsem nenašel, že bych označil Bidena jako neomarxistu. Napsal jsem, že Trump držel Ameriku v odstupu od neomarxismu (nebo něco takového). Biden reprezentujíc Demokraty může automaticky otevřít a podpořit tyhle negativní trendy. POjem neomarxismus není nic nového, tady to máte ve formě, prosté emocí: https://cs.wikipedia.org/wiki/Frankfurtsk%C3%A1_%C5%A1kola
Vůbec, vidíte že nedokážeme kloudně politicky argumentovat. Vy v této debatě reprezentujete stranu klidnou, která vidí v hrozících nebezpečích o které píše ta druhá (zde já) jen paranoiu a podněcování k neklidu nebo dokonce nenávisti. Tenhle model je běžný a lze napasovat na mnoho událostí (i neudálostí) v minulosti. Pravdu měli často skeptici, ale ne vždy. Mně se nelíbí, že nechcete akceptovat existující pojem a vůbec ta "Klidná strana" jakoby vůbec nelustruje ty hrozící trendy od vlivných politiků za neomarxisty označovaných. Jen se tomu smějí. Čekal bych, že pokud s tezemi neomarxismu nesouzní, měli by se od něj nějakým jasným prohlášením distancovat, pokud jsou jím nálepkováni. To se však nestalo, věřím, že kdyby se např. prof. Drahoš v tomto jasně vymezil, byl by českým prezidentem on.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 11. 2020 13:25
Předmět: Re: neomarxismus a lidojedi

Ten odkaz na wiki je fajn, zrovna tohle je platforma, kde se dají názory vyargumentovat a taky zpochybnit. Jaký je to ovšem rozdíl, když se třeba někdo za neomarxistu sám označí, a když se z toho slova stane hanlivá nálepka proti mým protivníkům, jak to bylo v těch dvou článích jiných, co jste tady linkoval. On Biden dokonce v demokratické straně radikální křídlo má (Sanders a další), ale to, co o něm napsal především Klaus, je podle mého prostě interpretace zlovolná.
Zlovolná interpretace: to jako by o vašem evangelickém sboru někdo napsal do Žateckého a lounského deníku napsal článek, že jste tlupa lidojedů, protože rituálně jíte tělo svého zakladatele a pijete jeho krev. A měl by pravdu, i když by se vám taková interpretace asi nelíbila.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 23. 11. 2020 17:05
Předmět: Re: neomarxismus a lidojedi

Taková interpretace křesťanů už tu byla ve starém Římě. Takže takovou interpretaci bych chápal, pokud věříme v přítomnost Kristova těla v Eucharistii, což je biblické. Nemám s tím problém, z tohoto úhlu pohledu kanibalizujeme na těle samotného Boha, jímž se živíme, abychom byli sami obživeni. Co se mi ale nelíbí je Vaše "rozšťourávání" v podstatě každého tématu na prvočinitele a výsledek je nulový. Nabídnete nějaká nová, neotřelá hlediska, ale úplně to ubije původní smysl a myšlenku.
Napadá mně k tomuto příklad stravování mého syna v naší školní jídelně (chodí do deváté třídy). On přijde, rokuje se spolužáky (a spolužačkami) ve vášnivé diskuzi, jídlo rozšťourá. Pak se dívá, jestli se já nedívám , vystřelí intergalaktickou rychlostí k okénku a talíř vrátí. Pak zmizí. Mně to štve- zaplatil jsem za jeho oběd, je to dobrý oběd! On ale symbolicky něco "ďobne", hodně rozšťourá a pak jídlo vrátí aniž by se normálně najedl. Pán Bůh zaplatil velkou cenu za Vaši spásu a je to moc luxusní a drahé "jídlo"! Tak se v něm méně šťourejte a více jezte!
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 11. 2020 17:27
Předmět: Re: neomarxismus a lidojedi

Ano, je mi blízký důraz na podrobnosti. A Ježíšovo slovo, že kdo není věrný v malých věcech, není pak ani ve velkých. Opravdu vůbec nechápu, jak někdo o někom může ledabyle použít označení neomarxista a neuvědomuje si, jak tím druhému ubližuje.
Od: Anonym: Locika--- )
Kdy: 22. 11. 2020 18:11
Předmět: Re: neomarxismus v ČCE

Je ročník 1976. O totalitě neví nic. O neomarxismu jenom to, co do něj konspirační nenávistné weby nahoukaly. Z nich sytí svou nenávist, konspirace, homofobii a podobné nepěknosti. Ve školství může působit zatím nerušeně, což je smutné.
Od: Anonym: Pawel--- )
Kdy: 22. 11. 2020 19:57
Předmět: Re: neomarxismus v ČCE

Co to je ta homofobie sestro?
Od: Anonym: Locika--- )
Kdy: 22. 11. 2020 11:59
Předmět: Re: neomarxismus v ČCE

Má se tomu rozumět tak, že bojuješ po boku neonacistů s nějakými neomarxisty, bratře?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 22. 11. 2020 12:30
Předmět: Re: neomarxismus v ČCE

Hele, Lociko, to o tom neonacismu Janča jen tak plácl. Vůbec se tu teď operuje s tak velkými pojmy, až je to trapné. Každopádně fašismus a bolševismus stály proti sobě dějinně, ideově však měly mnoho rysů podobných. Žádný opak jeden druhého.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 18. 11. 2020 18:03
Předmět: Re: Mějme děti!!

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Podle mých informací byli katolíci rozděleni mezi oba kandidáty půl napůl.  To je přece zajímavý rozdíl mezi denominacemi, ne? - Takže, kdybyste byl v  USA, v masově evangelikálním prostředí, asi byste volil Trumpa. Distance  přes oceán vám umožňuje vidět, že jeho chování je hovadské. A teď si  představte, že jiným skupinám připadá divné (neříkám hovadské, to ne, ale  hodně divné) evangelikální smýšlení, které kvůli jedné hodnotě "touha  mít děti" (která navíc není jedinou biblickou možností) dovede odsoudit  všechny jinak smýšlející: mají "ubohý žebříček hodnot",  "marní svůj život".
Ještě k tomu mému smýšlení- tohle moje konvergentní vyjádření nemůžete brát jako "evangelikální", protože to vůbec evangelikální důraz není. Je to jen můj názor, který poslední dobou prožívám jako aktuální a velmi silně emočně se ho snažím předávat. Proto se sám snižuji, nemám akademický "odstup", ale držím vysoko nad hlavou jasný a stručný transparent. POkud chcete hodnotit myšlení evangelikální, pak tyhle argumenty Vám určitě stačit nebudou. Je však jisté, že prožívání srdcem nijak nesnižuje autenticitu, nebo kompetentnost, je to právě naopak. Kristus si vyvolil rybáře a "teologa" musel totálně oslepit na cestě do Damašku, když šel ty skutečné věřící dát do želez.
Od: Anonym: Eugenie Milující--- )
Kdy: 22. 11. 2020 14:17
Předmět: Re: Mějme se rádi!!

Brum brum.
Od: Anonym: farář Gusta--- )
Kdy: 22. 11. 2020 23:39
Předmět: Re: Mějme se rádi!!

kykyryký!
Od: Anonym: jeptiška Klotylda---.rcp.o2.cz )
Kdy: 09. 04. 2022 15:24
Předmět: Re: Mějme se rádi!!

Haf haf.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 10. 04. 2022 12:02
Předmět: Re: Mějme se rádi!!

Vy se tu jenom zdržujete, bratře Klotyldo. Na vedlejším vlákně pateticky voláte, ať církev nemarní svůj čas, vyjde ze svých ulit a svědčí o Kristu; a teď se tu takto nedůstojně shazujete. To není pěkné, zavání to děláním si legrace z Krista Pána.
Od: Anonym: Anonym---.rcp.o2.cz )
Kdy: 11. 04. 2022 23:57
Předmět: Re: Mějme se rádi!!

Ale no tak bratře Poláku. Je tu mrtvo, jen občas nějaký fanatik. Na vážná témata tu nikdo nereaguje, tak si tu aspoň zaštěkáme. Víte, tady se s nikým bavit asi fakt nedá. Zájem o svět nemáte, jedete si svou v tom svém skleníku a vyburcovat k normální existenci, se nedáte. Co s vámi? Zkusil jsem to po x měsících a zase nic, tak aspoň čest vašemu plození dětí. Jsme nejateističtější stát na světě a křesťané místo, aby vylezli z uliti, tak jsou jak mrtvoly.
Od: Anonym: Anonym---.rcp.o2.cz )
Kdy: 12. 04. 2022 00:05
Předmět: Re: Mějme se rádi!!

Pardon, za špatné oslovení, bratře Cajthamle.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 12. 04. 2022 09:27
Předmět: Re: Mějme se rádi!!

Bratře Klotyldo, dám vám dobře míněnou evangeliem inspirovanou radu. Zkuste se ukájet raději někde jinde. Buďto vylezte z ulity sám a zvěstujte Krista nebo Boha nebo co chcete sám, to vám přece nikdo nemůže zakázat ani omezit. Ale vy spíš budete potřebovat nějaký anonymní virtuální prostor, kde se budete moci realizovat štěkáním, trollením a nadáváním. Takových prostorů je dost a jsou na tohle nesrovnatelně lepší než evangnet. Aspoň to tam tak nějak žije nebo se to tam aspoň víc hemží. Sice váš život zůstane stejně prázdný a marný jako předtím, ale to už je dost daleko za horizontem otázek, které kladete a poptávky, kterou máte.
Od: Anonym: jeptiška Klotylda---.rcp.o2.cz )
Kdy: 13. 05. 2022 22:50
Předmět: Re: Mějme se rádi!!

Bratře Cajthamle, slibuji, že zde budu psát už jen samé vážné moudrosti, tak jak to tu děláte vy a vůbec mi nevadí, že je to fanatické a nárokuje si to status neotřesitelné pravdy, spasitelnosti a schopnosti soudit druhé, které vůbec neznám a nic o nich nevím.