Diskuze k biblickému verši: Zj 13,18

Tuť jest moudrost. Kdo má rozum, sečtiž počet šelmy. Nebo jest počet člověka, a jestiť počet ten šest set šedesáte a šest.

Téma: Oprava Čísla

Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 06. 08. 2019 08:15
Předmět: Oprava Čísla

Navigace: link | přehled | fórum
Původní znění bylo zřejmě takto:
Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to počet lidí, a jeho číslo je 6e6.
V rukopisech ze čtvrtého století (tedy již opisy opisů původních textů) je toto číslo již rozepsáno celými slovy. V Codex Sinaiticus https://archive.org/details/codexsinaiticus_201907 v PDF s 295 stranami je to na straně 287, v třetím ze čtyř sloupců, na řádkách 21 a 22 εξακοσιοι εξηκοντα εξ. V Codex Alexandrinus https://archive.org/details/CodexAlexandrinus v PDF s 294 stranami je to na straně 264 v pravém sloupci na dvanácté řádce rozepsáno celými slovy, o řádek pod tím je vlevo číslovka 14… Codex Vaticanus končí žd9:14, poněkud symbolické, možná "jen" náhoda… (náhody nejsou… viz text, ale je to i anagram…) zbylé stránky v kodexu chybí… Textus Receptus, dnešní podoba Nového Zákona v řečtině, jak ji zkompiloval Erasmus Roterdamský ve středověku, to má zkratkou. Z https://www.e-rara.ch/bau_1/content/structure/895554 v PDF "Apokalypsis…" s 38 stranami to je na straně 21 čtvrtý řádek odspodu (v tištěné knize je to strana 209), v levém sloupci řecky χξς , v pravém sloupci latinsky rozepsáno celými slovy. Nevím, z jakých papyrů Erasmus čerpal, že to uvedl opět takhle zkratkou, když všechny kodexy z třetího století to již rozepisují slovy? Že se ty zkratky posvátných jmen a zřejmě i čísel v prvních stoletích používaly je zřejmé třeba i z Tomášova evangelia, dochovaného v koptštině v Nag Hammádí, kde je jméno Ježíš psáno vždy jako IC s čárkou nahoře…
Ovšem, viz Papyrus 115 https://en.wikipedia.org/wiki/Papyrus_115 , zrovna je v té wikipedii zlomek s tímhle číslem, je to kus papyru 5x3 cm (asi jako krabička od sirek), kde je číslo 616 psáno řeckými číslicemi ΧΙϚ s čárkou nahoře. Chi Iota Digamma. Původně ty řecké manuskripty psaly i posvátná jména zkratkami s čárkou nahoře, i takhle číslovky zkratkou. Písmeno Digamma Ϝ https://en.wikipedia.org/wiki/Digamma, které se četlo jako "w", které stojí na místě hebrejského wav, a ze kterého má latinka na tomto místě písmeno F, se postupně ztratilo, a na toto místo jako číslice se dostalo písmeno Stigma ϛ (i to je poněkud symbolické) https://en.wikipedia.org/wiki/Stigma%5F%28letter%29, ligatura sigma+tau, takže leckdo si to nyní zjednodušuje a používá tam koncovou sigmu ς. V době apoštolů tam ovšem ještě byla digamma, ne pozdější stigma. Viz wiki článek Digamma, někde uprostřed vpravo je obrázek, jak se psala Pamphylian digamma, prý vypadala takto И jako ruské "i". Pamphylia je na jihu dnešního Turecka, kus od Patmosu a měst těch sedmi církví… Takže v původním zápisu to číslo vypadalo velmi pravděpodobně takto: ΧΙИ s čárkou nahoře. Když se na ty kodexy a papyry podíváte, pochopíte, jak nesnadnou práci měli ti, co to postupně přepisovali z třeba sto let starého okoralého papyru, psaného písmem, jež již v té době bylo zastaralé… Viz https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_Numerals, číslo 6e6 se v této zkratkové formě píše XM s čárkou nahoře (tedy 600 myriád)… Jak pravděpodobné je, že přepisující zaměnil XM za ΧΙИ při přepisu textu, načmáraného rukou na sto let starém papyrusu, když to někdy v polovině druhého století přepisoval?

Tolik tedy ale jen vybalené jádro z původního příspěvku, s lingvistickou apologetikou. Nerozporujte to tu nyní, o tomhle se v dnešní společnosti veřejně diskutovat nedá, dokud nebude ten bezzákonný z prostředku vzat (2 θεσσ 27).
Pokud to tu ani takhle věcně nejde, můžete to tu smést a smazat, i to se dá pochopit. Text původní rozšířené diskuse, která již byla uzavřena, i tento "příliš stručný pahýl", jsou (byly,budou) k dispozici i jinde.
A mám vyřídit pozdrav od jednoho nadbytečného chlapečka z třinácté misie pánům s kartami, že jsme se špatně podívali do kalendářů… (בשר מריק נער לבעלי תרות)
PPaPvv (Ιοαννης 832n κ.γ.τ.α.κ.η.α.ε.υ.). (A ovšem, nepíšu to tu zde proto, že bych někomu chtěl ublížit, snažím se pomoci Lidstvu - leckterá Hořká Pilulka Léčí…) (πατερ ημων … ρυσαι ημας απο του πονηρου αμην )
Děkuji vám za případné pochopení a omlouvám se za případné problémy.
πα½
Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 06. 08. 2019 13:18
Předmět: Dovětek...

K tomu ještě jedno důležité upozornění, protože předjímám možné důsledky (nechci válku ani H-t2).
Na branách Nového Učení Mírů je napsaná věta, složená z jmen dvanácti kmenů Izraele (Zj21:12). Tato jména tam jsou vždy použita jako věta. A ta věta, na kterou se toto odkazuje, je napsána v Zj7 (jiná v knize Zjevení není), je tam všech 12 (ale implicitně až 14) jmen, a u všech 12 je napsané slovo "Zapečetil" (esfragismenoi), různé překlady to různě zkomolily, a různé tradice se mýlily ve významu těch 144000. A viz Zj7:9, teprve potom se všichni ostatní budou radovat.
Vy si ale ty brány Nového Učení Mírů nechcete vybourat. Je tam "zapečetil", není tam "vyhubil". Ale je to napsané na všech branách a bez toho tam vejít nelze… (nejen proto, že to je takhle někde napsané, ale protože to je i logicky zřejmé a zdůvodnitelné)
A pomněte Zj3:4-5 (to se dobře pamatuje), i tam mají ty, kteří neposkvrnili svůj šat, nebylo by spravedlivé je spolu s těmi Zlými nebo Zkaženými odsoudit nepřiměřeně, a i vy máte své třísky (TaT)…
Exodus je lepší řešení než H-t2!