Odpověď na příspěvek: Re: (ne)diskuse

Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 24. 09. 2018 10:28
Předmět: Re: (ne)diskuse

Vskutku to tam tak je, s tím otcem… Ani jsem si to předtím neuvědomoval, také bych říkal farářům "otče", u katolíků to tak snad i bývá (bývalo?)… (Příště si asi dám pozor…)
Jen poznámka k verši nad tím, v Mt23:8 "Mistr" je doslova "Rabbi" ραββι, a to druhé je učitel/vůdce G2519 "a guide, i.e. (figuratively) a teacher", podobně jako v Mt23:10
Jen na okraj tedy, myslíte, že je tak podstatný rozdíl mezi "Kazatel" a mezi "Vůdce/Učitel", nebo je to jen slovíčkaření?
Naproti tomu dám ze starého zákona 1Sam3: když ten, který "Slyšel Boha" (nebo "Jmenovaný Bohem") (Samuel), ale nevěděl, jak a jestli má odpovědět, šel se tedy zeptat kněze "Vzestup", a ten mu teprve správně vysvětlil, jak se má zachovat. Někteří tvrdí, že mezi člověkem a Bohem nemá být žádný prostředník nebo učitel, ale to je nesmysl, protože člověk sám neví a nepozná, co a kdy po něm Bůh chce, celé Lidství je dáno především výchovou. Kdyby každý jen naslouchal vnitřním hlasům, především by naslouchal různým schizofrenním démonům… Na to, aby člověk správně věděl, jak má odpovědět Boží výzvě nebo různým životním výzvám obecně, nebo aby odlišil dobrý vliv od špatného nebo zlého, především potřebuje dobré učitele, prvními z nichž jsou rodiče…
Nemyslím, že by Ježíš v Mt23:10 zavrhoval učitele obecně, spíš kárá pýchu…

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód