Bible kralická - Mt 23,10

Mt 23,10 Ani se nazývejte vůdcové; nebo jeden jest vůdce váš Kristus.