Historie kazatelů na sboru ČCE HERŠPICE

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
17. 7. 1876 15. 12. 1889 f Oskar Opočenský farář
9. 3. 1890 18. 12. 1899 f Gustav Adolf Švanda farář
12. 5. 1900 23. 12. 1909 f Jan Dobiáš farář
16. 6. 1910 30. 6. 1939 f Jan Škeřík farář
16. 8. 1939 30. 9. 1943 f Jiří Novotný farář
1. 7. 1941 30. 6. 1945 f Adolf Ženatý diakon (Thst) pro SLAVKOV
1. 1. 1944 26. 9. 1951 f Bohuslav Černík Mgr. vikář
26. 9. 1951 16. 5. 1960 f Bohuslav Černík Mgr. farář
15. 5. 1960 31. 12. 1986 f Josef Průša farář
1. 5. 1987 30. 9. 1998 f Tomáš Trusina vikář/jáhen
1. 10. 1998 30. 7. 2001 f Tomáš Trusina farář
1. 9. 2001 31. 8. 2021 f Jarmila Řezníčková farářka
  • Aktualizace: 31. 08. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus