Historie kazatelů na sboru ČCE DAMBOŘICE

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 9. 1947 31. 5. 1948 v František Lutovský diakon
1. 6. 1948 30. 9. 1966 v František Lutovský vikář
1. 12. 1966 28. 2. 1974 f František Hanák farář
1. 12. 1975 30. 6. 1998 f Jana Gruberová vikářka
1. 9. 1978 30. 9. 1979 f Jiří Gruber vikář
1. 7. 1998 30. 6. 2010 f Jana Gruberová farářka
1. 7. 2010 30. 6. 2022 f Jana Gruberová farářka
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus