Historie kazatelů na sboru ČCE ŠENOV u Ostravy

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1930 r. 1946 d Jan Oliva diakon
1. 9. 1946 30. 11. 1946 f Jan Košťál diakon
1. 12. 1946 30. 6. 1952 f Jan Košťál vikář
1. 9. 1952 14. 9. 1965 f Jaromír Jašek Mgr. vikář; 1.11.1952 - 22.10.1954 voj. služ.
1. 12. 1952 28. 2. 1955 f Milan Balabán vikář; 27.2.1953 - 28.2.1955 voj. služ.
16. 9. 1965 31. 3. 1982 f Pavel Janeczek farář
15. 9. 1983 31. 8. 1993 f Bronislav Czudek vikář
4. 8. 2002 r. 2004 f Štěpán Marosz jáhen
5. 8. 2002 30. 6. 2022 f Štěpán Marosz farář
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus