Historie kazatelů na sboru ČCE ČESKÁ LÍPA

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1945 r. 1947 pp Jaroslav Pavel Tatter výpomocný kazatel
1. 8. 1948 31. 1. 1949 f František Matula vikář
1. 4. 1949 31. 10. 1949 v Miloslav Frič vikář pro Doksy
1. 2. 1950 30. 6. 1950 f Jan Bedřich Semerádt vikář
1. 7. 1950 15. 7. 1956 f Jan Bedřich Semerádt farář
15. 9. 1956 31. 8. 1970 f Jan Chvála farář
1. 10. 1970 31. 10. 1972 f Miloš Rejchrt vikář; 27.10.1972 odň. stát. souhlas
15. 12. 1976 31. 3. 1980 v Stanislav Větrovský vikář
1. 11. 1981 30. 4. 1988 v Naděje Tondlová vikářka
1. 3. 1990 30. 9. 1992 f Miloslav Vašina vikář
1. 1. 1992 30. 9. 2010 f Marek Lukášek farář
1. 10. 2010 30. 9. 2015 f Tomáš Mencl farář
1. 10. 2015 30. 9. 2025 f Petra Náhlovská farářka
  • Aktualizace: 20. 08. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus