Historie kazatelů na sboru ČCE v Pelhřimově - Srměchách

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
19. 4. 1871 22. 8. 1925 v Pavel Jelen farář Strměchy
1. 8. 1927 31. 8. 1932 f Vladimír Pokorný farář STRMĚCHY
1. 9. 1932 31. 8. 1943 v Miroslav Zástěra diakon Strměchy
1. 9. 1943 31. 10. 1964 f Rostislav Nechuta farář STRMĚCHY
1. 1. 1990 31. 8. 1994 f Zdeněk Soušek vikář STRMĚCHY
1. 9. 1994 31. 8. 2019 f Michael Hána farář (sídlo Pelhřimov)
1. 9. 2019 31. 8. 2024 f Petr Turecký
  • Aktualizace: 04. 11. 2022, FS ČCE PELHŘIMOV-STRMĚCHY

Schematismus – poslední změny