Historie kazatelů na sboru ČCE PRAHA 4 - MODŘANY

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
15. 1. 1952 31. 10. 1954 f Jaroslav Choděra vikář
1. 12. 1954 6. 10. 1956 f Vladimír Taich vikář
7. 10. 1956 30. 11. 1975 f Vladimír Taich farář
1. 2. 1977 31. 12. 1981 v Judit Sládková vikářka
16. 7. 1983 31. 1. 1993 f Pavel Klinecký vikář
1. 8. 1993 31. 12. 2019 f Zvonimír Šorm vikář; od 1.4.1996 farář
1. 10. 1996 30. 8. 1997 f Erzsébet Frinková Mgr. na vikariátu
1. 9. 2020 31. 8. 2025 f Magdalena Ondrová
1. 9. 2020 31. 8. 2025 f Lukáš Ondra
  • Aktualizace: 05. 09. 2020, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus