Bible kralická - Ř 10,9.10

Ř 10,9 Totiž, vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš.
Ř 10,10 Nebo srdcem se věří k spravedlnosti, ale ústy vyznání děje se k spasení.