Bible kralická - 2Tm 2,12

2Tm 2,12 A trpíme-liť, budeme také spolu s ním kralovati; pakli ho zapíráme, i onť nás zapře.