Bible kralická - Mt 10,33

Mt 10,33 Ale kdož by mne zapřel před lidmi, zapřímť ho i já před Otcem svým, kterýž jest v nebesích.