Bible kralická - Ž 116,10

Ž 116,10 Uvěřil jsem, protož i mluvil jsem, ačkoli jsem byl velmi ztrápený.