Bible kralická - Ef 1,13; 4,22.30

Ef 1,13 V kterémžto i vy naději máte, slyševše slovo pravdy, totiž evangelium spasení vašeho, v němžto i uvěřivše, znamenáni jste Duchem zaslíbení Svatým,
Ef 4,22 Totiž, složiti ono první obcování podle starého člověka, rušícího se, podle žádostí oklamávajících,
Ef 4,30 A nezarmucujte Ducha svatého Božího, kterýmžto znamenáni jste ke dni vykoupení.