Bible kralická - 2Kor 1,22

2Kor 1,22 Kterýž i znamenal nás, a dal závdavek Ducha svatého v srdce naše.