Bible kralická - Ef 4,30

Ef 4,30 A nezarmucujte Ducha svatého Božího, kterýmžto znamenáni jste ke dni vykoupení.