Bible kralická - Mk 9,34

Mk 9,34 A oni mlčeli. Nebo hádali se byli na cestě mezi sebou, kdo by z nich byl větší.