Bible kralická - Mk 10,37

Mk 10,37 I řekli jemu: Dej nám, abychom jeden na pravici tvé a druhý na levici tvé seděli v slávě tvé.