Bible kralická - Mk 9,33.34

Mk 9,33 I přišel do Kafarnaum, a v domě byv, otázal se jich: Co jste na cestě mezi sebou rozjímali?
Mk 9,34 A oni mlčeli. Nebo hádali se byli na cestě mezi sebou, kdo by z nich byl větší.