Bible kralická - Ef 1,2

Ef 1,2 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.