Bible kralická - 2Pt 1,2

2Pt 1,2 Milost vám a pokoj rozmnožen buď skrze známost Boha a Ježíše Pána našeho.