Bible kralická - 1Kor 1,3

1Kor 1,3 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.