Bible kralická - Ef 1,15.16

Ef 1,15 Protož i já, slyšev o vaší víře v Pánu Ježíši, a o lásce ke všem svatým,
Ef 1,16 Nepřestávám díků činiti z vás, zmínku čině o vás na modlitbách svých: