Bible kralická - Ko 1,4

Ko 1,4 Slyšavše o víře vaší v Kristu Ježíši a o lásce ke všechněm svatým,