Bible kralická - 1Te 1,2

1Te 1,2 Díky činíme Bohu vždycky ze všech vás, zmínku činíce o vás na modlitbách našich,