Bible kralická - 2Kor 1,2

2Kor 1,2 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.