Bible kralická - 1Tm 5,8

1Tm 5,8 Jestliže pak kdo o své, a zvláště o domácí péče nemá, zapřelť jest víry, a jest horší nežli nevěřící.