Bible kralická - Ga 6,10

Ga 6,10 A protož dokudž čas máme, čiňme dobře všechněm, a zvláště nejvíce pak domácím víry