Bible kralická - 2Tm 3,5

2Tm 3,5 Mající způsob pobožnosti, ale moci její zapírajíce, a od takových se odvracuj.