Diskuze k článku: Reakce na Prohlášení Synodní rady k vyhlášení nouzového stavu v ČR

Synodní rada ve svém prohlášení z 12.3.2020 doporučuje všem staršovstvům “zrušení všech pravidelných nedělních bohoslužeb i svolaných sborových shromáždění.” Chápal bych zrušení nebo odložení sborových shromáždění – jedná se spíše o procedurální a pro život křesťana vlastně zbytná setkání. Ale bohoslužby? Ukazuje je, že současná situace (popravě v dějinách nijak mimořádná) je prubířským kamenem naší víry a našeho vztahu k Bohu i k církvi.

Téma: Odpověď Janu Kupkovi na jeho Reakci

Od: Kazatel ČCE Pavel Pokorný <>
Kdy: 19. 03. 2020 15:17
Předmět: Odpověď Janu Kupkovi na jeho Reakci

Navigace: link | přehled | fórum
Svým doporučením po dobu mimořádných opatření nekonat bohoslužby nerezignujeme na bohoslužebný život církve, nýbrž chráníme slabé a respektujeme nařízení legitimní vlády této země. Porušovat vyhlášená pravidla není projevem odvahy, ale neodpovědného hazardu se zdravím vlastním i druhých. O moci modlitby nepochybujeme, naopak k modlitbám vyzýváme. Pánu Bohu věříme. Pokud jde o svátosti, ony skutečně, jak stojí v Řádu sborového života, „viditelně a hmatatelně vyjadřují, co církev ve víře od Krista přijímá“ (ŘSŽ, čl.1.1). Prvotní je tedy víra. Nemáme-li možnost společně vysluhovat a přijímat svátosti, není tím naše víra zpochybněna ani ohrožena. O Kristu je řečeno: „Kdo věří v Syna, má život věčný“ (J 3,36). Mimoto, stále je možno slavit večeři Páně, kde se sejdou dva nebo tři. Individuální návštěvy duchovních patří k povoleným výjimkám. Zvěstování Slova Božího v našich sborech neutichá. Kazatelé i laici prokazují značnou vynalézavost v možnostech, jak se účastnit společných bohoslužeb jinými formami. Slaví se v rodinách, mnozí se připojují k online vysílaným bohoslužbám. Jsme propojeni množstvím vazeb, sdílíme, modlíme se společně. Tento čas nemá v dějinách, aspoň jak je pamatujeme, obdoby. Ale nemusí být jen časem hrůzy a nouze, nýbrž i časem milosti. Víra, naděje a láska mohou i za nouzového stavu (a možná právě tehdy) růst a sílit. Pavel Pokorný (za synodní radu)
Od: Anonym: věřící--- )
Kdy: 19. 03. 2020 18:32
Předmět: Re: Odpověď Janu Kupkovi na jeho Reakci

A co když se někde farář zavřel na faře a druhý týden o něm neví nikdo nic. (Taky skutečný případ.) To je také ta vynalézavost?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 19. 03. 2020 19:14
Předmět: Re: Odpověď Janu Kupkovi na jeho Reakci

Bratře Pavle, máš tady první reakci od "věřícího". Moc pěkně jsi své/vaše stanovisko sepsal, oceňuji jej. Ale tímto jsi taky vstoupil do internetové diskuse, už dlouho to myslím nikdo ze SR neudělal, a ještě déle už neplatí "Roma locuta causa finita". - Píšu to jako upozornění, že tady jsou jiná pravidla. Když něco napíšeš dobře a pěkně, ještě to nemusí nic znamenat.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 19. 03. 2020 20:51
Předmět: Re: Odpověď Janu Kupkovi na jeho Reakci

Chtěl bych se zeptat bratra Pavla, zda jsou nyní faráři na 60 % nebo jedou na plnej plat. Teď nemohou ani kázat, ani učit nábož, ba ani chvilkovat na náměstích s budoucími faráři. Nebude pro letošek snížen odvod za faráře? Děkuji, Martin
Od: Anonym: Anonym--- )
Kdy: 20. 03. 2020 12:33
Předmět: Re: Odpověď Janu Kupkovi na jeho Reakci

Martin Janča napsal(a):
 Chtěl bych se zeptat bratra Pavla, zda jsou nyní faráři na 60 % nebo jedou  na plnej plat. Teď nemohou ani kázat, ani učit nábož, ba ani chvilkovat na  náměstích s budoucími faráři. Nebude pro letošek snížen odvod za faráře?  Děkuji, Martin
Nepruď. Mají se snad vzdát platu a umřít hlady? Mají s těmi opatřeními víc práce než v běžném režimu.
Od: Anonym: Josef Hurta--- )
Kdy: 22. 03. 2020 21:27
Předmět: Re: Odpověď Janu Kupkovi na jeho Reakci

Martin Janča napsal(a):
 Chtěl bych se zeptat bratra Pavla, zda jsou nyní faráři na 60 % nebo jedou  na plnej plat. Teď nemohou ani kázat, ani učit nábož, ba ani chvilkovat na  náměstích s budoucími faráři. Nebude pro letošek snížen odvod za faráře?  Děkuji, Martin
Vypadá to, že máte dojem, že faráři pracují a jsou placení jen za to, když kážou, učí náboženství apod. Budiž. Máte na takový názor právo. Skutečnost je taková, že v době nouzového stavu pracuju jako farář víc než na 100%. Ale dokázat to nemohu podobně jako Pána Boha. (Ale pokud farářovi apriori nevěříte, tak můžete mít těžko užitek z jeho kázání.) Za druhé, ale to pochopí jen málokdo, farář ve skutečnosti není placen za práci či za výkon, ale protože sbor nechce, aby mu jeho farář umřel hlady (nadsázka). Jak chcete např. finančně ohodnotit to, že se za vás někdo modlí? To přece nejde. (Omlouvám se, že odpovídám na otázku určenou jinému.)
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 22. 03. 2020 23:09
Předmět: Re: Odpověď Janu Kupkovi na jeho Reakci

Je mi ctí psát vám, bratrovi Pepíkovi Hurtovi. Dyť to v té písničce sám zpíváte, že až budete někde na faře, že si dáte do huby cigáro a budete mít leháro. A to máme my salárníci a daňoví poplatníci platit?
Od: Anonym: Josef Hurta--- )
Kdy: 23. 03. 2020 17:47
Předmět: Re: Odpověď Janu Kupkovi na jeho Reakci

Nebojte, brzy nás už z daní platit nebudete a salár je dobrovolný, takže ten nemusíte platit už teď ;) Sakra, já se té ohrané písničky snad nikdy nezbavím…! :) :) :)
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 23. 03. 2020 18:11
Předmět: Re: Odpověď Janu Kupkovi na jeho Reakci

Bratře Pepíku, to byl prank, najděte si na góglu, co to je, to neberte zas tak vážně.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 03. 2020 07:21
Předmět: Re: Odpověď Janu Kupkovi na jeho Reakci

Pepíku, věřím ti, že máš teď možná víc farářských starostí než když je sbor otevřený. Sleduji tady vůbec na stránkách, že se mnozí vy faráři snažíte vymýšlet pomoc pro lidi. Ale s těmi modlitbami bych to potřeboval dovysvětlit. Farář i za tohle dostává peníze - i když, jak píšeš, čas vykázat nejde? Možná máš na sboru i jiné modlitebníky, já jsem měl i takové, kteří byli v modlitbách asi vytrvalejší než já. Neměli bychom jim nabízet Dohody o provedení práce?
Od: Anonym: Josef Hurta--- )
Kdy: 23. 03. 2020 17:23
Předmět: Re: Odpověď Janu Kupkovi na jeho Reakci

Dovysvětlení k mému "plácnutí do vody". Nejsem placený za modlitby :) i když modlitba je také práce. Jen jsem si lehce rýpnul do platového řádu ČCE - podle mého soudu farář nemá být placen za "výkon" (např. kolik lidí obrátil na víru). To by bylo jako dávat známky z náboženství. Sbor se prostě dělí se svým farářem o obživu, aby on měl volné ruce pro kázání atd… To je celé. Ale to jsme u zcela jiné debaty než je toto vlákno - omlouvám se. Už budu zticha a dám si leháro…
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 23. 03. 2020 18:09
Předmět: Re: Odpověď Janu Kupkovi na jeho Reakci

Nenechte se odradit, pojďte mezi nás, bratře Pepíku Hurto, a klidně na nás můžete zhurta, diskusní fóra jsou trochu jinej svět, za klávesnicí jsme silnější, za chvíli jistě zapadnete do party.
Od: Anonym: Josef Hurta--- )
Kdy: 23. 03. 2020 18:33
Předmět: Re: Odpověď Janu Kupkovi na jeho Reakci

Ne ne, diskusní fóra, to není nic pro mě - já se tu zcela zbytečně rozčílím, napíšu něco od plic, a pak si to zase týden vyčítám. Takže sorry jako, odcházím, mějte se tu hezky, pa pa. :)
Od: Anonym: Anonym--- )
Kdy: 20. 03. 2020 12:31
Předmět: Re: Odpověď Janu Kupkovi na jeho Reakci

Moc hezky napsané. Kéž to tak funguje. Já jsem občan druhého řádu, na mě církev kašle, přesto Tvůj příspěvek považuji za přínosný a povzbudivý.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 27. 03. 2020 08:05
Předmět: Re: Odpověď Janu Kupkovi na jeho Reakci

Píšete, že jste překvapen, co všechno nás nyní zaměstnává. Asi vás překvapilo, že tu kdosi napsal, že by možná faráři neměli dostat platy, když teď nic nedělají. Byla to provokace, brzy přiznaná. Postavená na jednom příkladu, který tu napsal kdosi jiný, že se jejich farář teď zamknul na faře a nikdo o něm neví. Což může být fakt.
Mají se takové věci psát, nebo nemají? Jo, tohle prostředí internetové diskuse může být někdy divoké, nezaznívají tady jenom věci korektní. Některé meze to mít má: aby se tu lidé neuráželi, aby to nebylo sprosté, aby tu nebyly zjevné nepravdy. Ale jinak si myslím, že je dobře, že se tu semele leccost. Protože v oficiálním církevním životě se často pěstuje taková korektnost, kdy se lidé některé věci stydí či bojí říct. A o mnoha věcech se pak mlčí. Což neznamená, že by lidé tyto názory neměli. Jen je neřeknou a dají to třeba farářovi vyžrat jinak.
Ještě jednou říkám, uvědomuji si, že tohle prostředí je divné. Když však mám dojem, že se v církvi málo diskutuje, že si rozdělení moci i v evangelické církvi vynucuje nějakou bezúhonnost témat a názorů, a mnohé názory potlačuje, jsem rád i za toto fórum
Od: Uživatel Evangnetu Miloš Dědič <>
Kdy: 27. 03. 2020 09:10
Předmět: Re: Odpověď Janu Kupkovi na jeho Reakci

Milý bratře, asi diskusi na evangnetu a na internetu vůbec moc nerozumím (proto také nejsem na fb). Nemám akademické vzdělání a spoléhám na selský rozum a ten to často nebere. Byl jsem vychován k tomu, že slovo má váhu, tím více slovo, které napíši. Myslel jsem, že v církvi by to mělo platit. Určitě nejsem proti svobodnému projevu a hledání pravdy, naopak. Dokonce rozumím nadsázce i ironii a jsou to styly mne osobně blízké. Při svém hledání pravdy ovšem musím odmítat lacinou kritiku. O učitelích také nikdo nepíše, že by měli vrátit plat. A už vůbec nemohu za hledání pravdy přijmout to, že někdo vypustí z úst (nebo dokonce napíše) první, co ho napadne. Mezi dřevorubci se tomu říkalo „dělat si z huby …“, ale to také do písemného projevu nepatří. Takže vše dobré! MD
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 27. 03. 2020 09:43
Předmět: Re: Odpověď Janu Kupkovi na jeho Reakci

A vždyť já vám taky rozumím. A to, že napsané slovo by mělo mít váhu, to by bylo pěkné. Ale dnes to nejde požadovat. Nejde? Vždyť se podivejte, kdo tu píše, většinou jsou to anonymové nebo kryptonymové. Nenesou za napsané žádnou zodpovědnost. Dlouho jsem se s tím vyrovnával, než jsem dospěl k postoji, že dobrá, aspoň nějaké meze aby to mělo. - Příblížím se k problému z druhé strany a budete tomu rozumět. Jako farář jsem se hlavně při pastoračních návštěvách dovídal, co si lidé v církvi skutečně myslí, jaké jsou jejich názory, jejich víra. Často všelijak podivné. A já jsem jim říkával: tak o tom v církvi, ve sboru mluvme. Tak své námitky, jiné vidění věcí řekněte třeba aspoň některému z presbyterů, ať to vnesou na staršovstvo. Řekněte to na sborovém shromáždění, tak se může demokraticky říct leccos. A ti lidé mi v drtivé většině říkali: ne to, se nedá, to se NEHODÍ, to bych se styděl. Proč se to nehodí? Proč v církvi vzniká dojem, že věci se můžou říkat jen tak a tak (jen tak jak má nastavené meze možného např. Český bratr - teď to prosím není proti tomuto časopisu, podle mne dost dobrému), že takto je to zbožné a správné? Máme dojem, že je naše církev demokratická, že se názory mohou tříbit. Ale já mám dojem, že většina církve je mlčící. - Tyhle moje otázky jsou otevřené, já nevím úplně co s tím…
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 27. 03. 2020 10:41
Předmět: Re: Odpověď Janu Kupkovi na jeho Reakci

Když to shrnu, tak na začátku nějaký bratr Pokorný nahodí téma diskuze. Poté zmizí a nechá ji svému osudu, na vznesené dotazy již nereaguje.
Diskuze farář zašitý na faře vs. farář co dnem nocí přemýšlí, jak svým ovečkám nahradit společenství, a poměr - zásluha jejich platů. Mě by nešlo o platy, ale nepotřebují třeba někteří faráři poradit, jak placené volno využít?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 27. 03. 2020 10:56
Předmět: Re: Odpověď Janu Kupkovi na jeho Reakci

A třeba ten zašitý farář ani nic nělat nemůže. Může obtelefonovat lidi s nabídkou nákupu a jiné pomoci. Těm, kdo mají mail, může jednou za týden poslat něco potěšujícího. Ani jedno ani druhé nejde navenek vidět, jen zavřená fara a kostel. Třeba studuje, třeba se modlí, třeba promýšlí smysl toho, co se děje a jednou se to dobře projeví v jeho mluvení mluvení. - A třeba si teď jeho farníci fakt myslí, že dostává peníze za nic. A jednou mu to v nějaké hádce o sborové finance předhodí. A budou o tom, byť by to bylo na úrovni zázraku, umět spolu mluvit, a vyjasní si, proč tam svého faráře mají a potřebují, a jakou část jeho úvazku potřebují, a nakolik má jejich důvěru, že čas nemarní atd.
Od: Uživatel Evangnetu Miloš Dědič <>
Kdy: 27. 03. 2020 12:06
Předmět: Re: Odpověď Janu Kupkovi na jeho Reakci

Milí přátelé, jsem trochu překvapen, co všechno nás právě nyní zaměstnává. Musím přiznat, že jsem s jistým porozuměním četl reakci Honzy Kupky. Ano, zrušit bohoslužby (a ještě k tomu se shora) je dost závažná věc. Zdá se mi ale, že SR rozhodla správně a nakonec jí další dny daly zapravdu. Podotýkám, že s tím, jak SR a ústředí dále pracuje v této době, jsem docela spokojen. Ovšem, čekají nás zřejmě v tomto režimu i Velikonoce. Ale naše pozornost by asi měla shlédnout o něco níže – do našich sborů. Zaznělo, že by faráři vracet plat. Na druhé straně v dnešní večerní modlitbě byli faráři zařazeni mezi ty, kteří jsou v první linii. Asi by měli být a ne jen faráři. Myslím, že právě v těžké době má církev příležitost být společnosti oporou. Tak i společenství sboru by nemělo končit tím, že se na webové stránky dá odkaz na bohoslužby on-line a pastýřský list synodního seniora (nebo se předpokládá, že si to všichni najdou sami). I v této době by měli všichni vědět, že mají svého faráře, své staršovstvo a svůj sbor. Myslím, že osobní telefonát může znamenat více než pastýřský list synodního seniora, zaslané kázání nebo pobožnost může znamenat víc než on-line bohoslužby a osobní zájem a víc než slovo na každý den na webu naší církve. Jak jsem řekl, líbí se mi to, ale jsem si jist, že to ústředí a SR nedělá za sbory a není to proto, aby faráři měli jakousi dovolenou navíc, a věřím, že si jí neudělali. Miloš Dědič
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 27. 03. 2020 13:13
Předmět: Re: Odpověď nejen Janu Kupkovi na jeho Reakci

Četl jsem na téma pěkný článek od kazatele CB
https://david-novak.blogspot.com/2020/03/vedouci-cirkev-krestanstvo-zvanici-vs.html?spref=fb&;fbclid=IwAR2ktHGlIfB6vZ9YTnQWXkUU844BMWpIV20b_hPBYu2aAwO17Sdvuhn3L3Y&m=1
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 27. 03. 2020 16:20
Předmět: Re: Odpověď nejen Janu Kupkovi na jeho Reakci

Přečetl jsem. co vás ve článku zaujalo?
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 28. 03. 2020 22:13
Předmět: Re: Odpověď nejen Janu Kupkovi na jeho Reakci

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Přečetl jsem. co vás ve článku zaujalo?
A já už si dnes nevzpomenu.
"Omlouváme se, ale hledaná stránka blogu neexistuje."
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 28. 03. 2020 20:56
Předmět: Re: Odpověď nejen Janu Kupkovi na jeho Reakci

Martin Janča napsal(a):
 Četl jsem na téma pěkný článek od kazatele CB    https://david-novak.blogspot.com/2020/03/vedouci-cirkev-krestanstvo-zvanici-  vs.html?spref=fb&fbclid=IwAR2ktHGlIfB6vZ9YTnQWXkUU844BMWpIV20b_hPBYu2aAw  O17Sdvuhn3L3Y&m=1
Velmi rád čtu články trochu nosné aby bylo vidět že autor přemýšlel a meditoval nad Písmem, proto se mi článek Davida Nováka líbí. Naopak prohlášení naší SR je jak přes kopírák: "nebát se , nebát se, pět procent a hlavu vzhůru" , ale žádná kloudná myšlenka, žádná nová reflexe, žádná prorocky rozvedená biblická paralela. Máme čas, tak začněme střádat "chleba" a nejen stále stáčet "limonádu". 
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 29. 03. 2020 09:05
Předmět: Re: Odpověď nejen Janu Kupkovi na jeho Reakci

Jančovi: mně se článek stále zobrazuje. Jirkovi: na vás stejnou otázku jako na Janču. Takže, která myšlenka vás zaujala? Najvíce bych stál o tu "prorocky rozvedenou biblickou paralelu"? Nemyslím to teď řečnicky, třeba ji tam najdeme.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 29. 03. 2020 14:09
Předmět: Re: Odpověď nejen Janu Kupkovi na jeho Reakci

Mně se líbila u Davida Nováka hloubka zamyšlení, prorocký rozměr má slovo od Karla Hůlky, kazatele CB Děčín:
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 29. 03. 2020 14:11
Předmět: Re: Odpověď nejen Janu Kupkovi na jeho Reakci

V kontrastu s tímto slovem mně náš br. Hofman (mluvčí SR) ujistil, že o žádný Boží trest nejde. Typicky mdlý a nepromyšlený výrok.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 30. 03. 2020 10:04
Předmět: Re: Odpověď nejen Janu Kupkovi na jeho Reakci

Jirko, sorry, tak jsem si chtěl přečíst toho Hůlku, ale odkaý se mi neotvírá. Takže nevím, kdo a co mluvil o Božím trestu…
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 30. 03. 2020 21:02
Předmět: Re: Odpověď nejen Janu Kupkovi na jeho Reakci

Zkusím to nějak stáhnout a dát sem, prosím strpení..
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 31. 03. 2020 21:35
Předmět: Re: Odpověď nejen Janu Kupkovi na jeho Reakci

Neumím to v dostatečném rozlišení.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 29. 03. 2020 14:30
Předmět: Re: Odpověď nejen Janu Kupkovi na jeho Reakci

Jirko, kličkujete jako zajíc. Dovedete uvést nějakou myšlenku, která vás v článku Davida Nováha zaujala? Biblicky objevnou, prorockou, jak píšete?
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 29. 03. 2020 20:11
Předmět: Re: Odpověď nejen Janu Kupkovi na jeho Reakci

Aleši, ve svém příspěvku jsem NEPSAL, že měl D. Novák prorockou myšlenku,pouze že naše SR nikoliv. mrzí mně, že si myslíš, že plácám a pak narychlo něco hledám. Zaujalo mně zhruba před týdnem to zamyšlení K. Hůlky, tak jsem po naší SR žádal taky něco hlubšího, když nás sytili zásilkami s pěkným povídáním bez hlubšího duchovního rozměru. Byl jsem napomenut a bylo mi vysvětleno, že rozhodně o žádný Boží trest nejde. K článku D. Nováka: Co mně na jeho příspěvku zaujalo? -Oceňuje rozumnost "normálních lidí zdola" , stejně jako jejich schopnost akce. -vidí v této situaci možnou změnu myšlení svévolné většiny a pravděpodobnost, že začnou hledat Boha
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 30. 03. 2020 09:39
Předmět: Re: Odpověď nejen Janu Kupkovi na jeho Reakci

" tak jsem po naší SR žádal taky něco hlubšího, když nás sytili zásilkami s pěkným povídáním bez hlubšího duchovního rozměru. Byl jsem napomenut a bylo mi vysvětleno, že rozhodně o žádný Boží trest nejde"
- aha, tak vy jste do nich valil, že jde o Boží trest a že mají napomínat sbory a svět o tom, že jde o Boží trest a že se máme všichni kát a obrátit, asi. A oni vám napsali, že tohle oni psát nebudou, a že o Boží trest teda nejde. A tak je všude očerňujete, že neprodukujou nic hlubšího a že nabízejí limonádu tam, kde mají dávat chleba (váš dost obvyklý manipulativní obrat; cokoli VÁM nesedí, cokoli VÁS přesahuje, je duchovně nehodnotné, limonáda).
Jasně, jasně. :-)
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 29. 03. 2020 11:54
Předmět: dnešní bohoslužby

To, co řekl synodní senior Daniel Ženatý při dnešních tv bohoslužbách k páté neděli postní, v úvodní modlitbě a v kázání, považuji za tu nejlepší křesťanskou řeč k současné situaci, kterou jsem doposud slyšel
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 29. 03. 2020 12:04
Předmět: Re: dnešní bohoslužby

Koukal jsem. Bylo to krásné. Povzbuzující, s nadějí upřenou na Krista. Byl jsem docela dojat.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 29. 03. 2020 14:02
Předmět: Re: dnešní bohoslužby

Amen, bylo to povzbuzující, aktuální a místy i vtipné. Měl jsem z toho také radost.
Od: Anonym: Vladimír--- )
Kdy: 09. 04. 2020 10:13
Předmět: Re: dnešní bohoslužby

Martin Janča napsal(a):
 Koukal jsem. Bylo to krásné. Povzbuzující, s nadějí upřenou na Krista. Byl  jsem docela dojat.
nebyl jsi sám, dost lituji, že jsem to br.syn.sen. obratem nenapsal (a třeba jako anonym)