Historie kazatelů na sboru ČCE HRABĚTICE

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 1. 1952 31. 10. 1966 f Ján Palic farář
15. 5. 1967 r. 1975 v Ján Oslík vikář
1. 9. 1987 30. 9. 1992 f Miroslav Volník diakon; mimo službu ČCE, návrat na Slovensko, Ev. církev A.V.
  • Aktualizace: 09. 07. 2020, správci Evangnetu

Poslední změny - schematismus