Historie kazatelů na sboru ČCE VSETÍN (Dolní sbor)

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
29. 12. 1877 2. 5. 1878 f Josef Dobeš vikář
r. 1888 r. 1892 f Jan Drobný vikář
16. 9. 1891 12. 2. 1898 f Alois Trojan farář
26. 2. 1892 r. 1900 f František Odstrčil vikář; později kazatel čes. evangel. sboru Uljanik v Jugoslávii (nyní Chorvatsko)
23. 4. 1897 2. 12. 1922 f Gustav Winkler farář
1. 12. 1898 24. 8. 1899 f Miloslav Novák vikář
r. 1902 14. 5. 1903 f Josef Růžička vikář Vsetín a superint. vikář Černilov
15. 3. 1909 15. 2. 1912 f Emil Pokorný vikář
1. 5. 1912 28. 2. 1916 f Josef Lukl Hromádka PhDr. vikář
1. 11. 1915 28. 2. 1916 v Oskar Odstrčil katecheta
16. 2. 1922 27. 3. 1922 f Emil Pokorný katech
1. 9. 1922 5. 10. 1932 - Miroslav Pokorný učitel náboženství
14. 7. 1924 30. 6. 1945 f Jan Porubjak farář
6. 10. 1932 31. 10. 1952 - Miroslav Pokorný katecheta
1. 9. 1937 15. 1. 1958 pp Jaroslav Kovář katecheta
15. 11. 1945 31. 10. 1977 f Pavel Škeřík farář; 1.11.1951 - 31.10.1963 senior Východomoravského seniorátu
1. 8. 1949 31. 8. 1950 v Jaroslav Hána vikář
3. 9. 1950 31. 7. 1951 f Jiří Tomeš Mgr. vikář
1. 11. 1977 31. 8. 1993 f Jaroslav B. Staněk 1.12.1977-30.11.1989 senior východomoravského seniorátu
1. 11. 1979 23. 3. 1980 f Daniel Ženatý seniorátní vikář pro Vsetín
1. 11. 1985 30. 9. 1988 f Martin Prudky seniorátní vikář pro VSETÍN, Dolní sbor + pak pro VIZOVICE
1. 9. 1993 31. 3. 1999 f Bronislav Czudek vikář/jáhen
1. 4. 1999 30. 6. 2021 f Bronislav Czudek farář
  • Aktualizace: 22. 08. 2020, správci Evangnetu

Poslední změny - schematismus