Historie kazatelů na sboru ČCE VELKÁ LHOTA u Dačic

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1884 r. 1888 f František Kozák farář
r. 1887 r. 1896 f Gustav Adolf Skalský farář
12. 10. 1888 3. 12. 1895 f František Novák farář
23. 5. 1896 31. 3. 1906 f Josef Sypták farář
28. 7. 1896 13. 9. 1921 f Jan Václavík farář
r. 1907 r. 1908 f Jan Toul výpomocný kazatel
26. 5. 1907 19. 9. 1921 f Oskar Opočenský farář
r. 1923 r. 1927 d Josef Štulc učitel náboženství
1. 3. 1923 28. 2. 1924 v Miroslav Zástěra diakon
15. 3. 1923 30. 9. 1927 f Jaroslav Timoteus Štulc farář
15. 2. 1924 31. 8. 1924 d Václav Hrubý diakon
r. 1927 r. 1930 d Josef Štulc diakon
30. 10. 1928 15. 8. 1930 f Josef Pospíšil farář
1. 4. 1929 31. 8. 1932 v Miroslav Zástěra diakon
1. 4. 1931 31. 1. 1932 f Ladislav Vrba vikář
1. 2. 1932 30. 11. 1945 f Ladislav Vrba farář
1. 1. 1937 30. 6. 1938 f Antonín Stanislav vikář pro STRMILOV
16. 10. 1938 31. 12. 1943 f Miroslav Janeba vikář pro Strmilov
1. 10. 1944 31. 3. 1946 f Karel Matějka vikář pro STRMILOV
1. 11. 1945 31. 3. 1946 f Alois Valenta diakon
1. 4. 1946 2. 6. 1956 f Alois Valenta vikář
1. 2. 1947 30. 9. 1948 f Čestmír Rychetský vikář Velká Lhota u Dačic pro SLAVONICE
3. 6. 1956 31. 3. 1963 f Alois Valenta farář
1. 4. 1963 30. 4. 1967 f Jiří Melmuk farář
1. 5. 1967 30. 9. 1979 f Miloslav Gregar vikář
1. 8. 1986 30. 6. 1990 f Jiří Melmuk farář
1. 7. 1990 30. 9. 1990 f Petr Melmuk vikář
1. 10. 1990 31. 12. 1996 f Petr Melmuk farář
1. 10. 2006 30. 9. 2006 j Pavel Klimeš jáhen
1. 10. 2006 30. 6. 2009 j Pavel Klimeš jáhen
1. 9. 2009 31. 12. 2015 f Kateřina Frühbauerová farářka
  • Aktualizace: 14. 11. 2016, správci Evangnetu

Poslední změny - schematismus