Historie kazatelů na sboru ČCE PRAHA 9 - HORNÍ POČERNICE

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 8. 1951 14. 4. 1956 f Václav Velkoborský vikář
15. 4. 1956 9. 1. 1963 f Václav Velkoborský farář
16. 9. 1963 31. 8. 1971 f Marie Molnárová farářka
15. 11. 1974 31. 8. 1979 v Marie Linnemannová vikářka
1. 9. 1981 30. 4. 1987 v Miluše Nováková vikářka
1. 10. 1988 30. 9. 1990 f Martin Prudky vikář
1. 10. 1990 r. 2006 f Miloslav Plecháček farář
1. 10. 2000 30. 9. 2005 f Mikuláš Vymětal Th.D. farář
1. 10. 2004 30. 9. 2005 f Olga Mrázková farářka
1. 4. 2006 30. 9. 2006 f Miloš Rejchrt farář
1. 10. 2006 10. 9. 2018 f Petr Firbas farář
1. 11. 2018 31. 10. 2021 f Alžběta Hanychová
  • Aktualizace: 21. 06. 2019, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus