Historie kazatelů na sboru ČCE PRAHA 1 - Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Prag

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 1. 1999 31. 8. 2003 f Anne Lungová farářka
1. 9. 2003 31. 8. 2007 f Ulrich Biskamp farář
1. 9. 2008 31. 8. 2017 f Frank Dieter Leßmann-Pfeifer farář
1. 9. 2008 31. 8. 2017 f Andrea Maria Pfeifer farářka
1. 9. 2017 31. 8. 2023 f Elisabeth Veronika Förster-Blume
  • Aktualizace: 22. 08. 2020, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus