Historie kazatelů na sboru ČCE BŘECLAV

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
16. 8. 1931 12. 12. 1939 f Jan Přemysl Šebesta farář
15. 9. 1947 12. 3. 1951 f Vilém Jelínek farář
1. 9. 1951 30. 6. 1954 f Milouš Řepka vikář
1. 5. 1952 30. 11. 1954 f Vladimír Kučera Mgr. vikář
1. 5. 1955 31. 10. 1968 f Karel Matějka farář
15. 11. 1969 30. 11. 1988 f Jindřich Slabý farář
15. 9. 1990 30. 9. 1998 f Jarmila Řezníčková vikářka/jáhenka
1. 9. 1998 15. 10. 2009 f Daniel Blažek farář
1. 9. 2011 31. 8. 2016 f Jan Zámečník farář
1. 9. 2017 31. 8. 2022 f David Najbrt
  • Aktualizace: 20. 05. 2020, FS ČCE BŘECLAV

Poslední změny - schematismus