Historie kazatelů na sboru ČCE NOVÝ BYDŽOV

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 6. 1942 28. 2. 1949 f František Marounek vikář
1. 3. 1949 31. 7. 1953 f František Marounek farář
1. 9. 1953 14. 3. 1969 f Lubomír Linka farář
1. 10. 1969 30. 4. 1978 d Rudolf Hroch diakon
1. 10. 1996 31. 5. 1997 f Petr Firbas jáhen
1. 6. 1997 30. 9. 2006 f Petr Firbas farář
1. 8. 2010 31. 7. 2019 f Jaroslav Kučera farář
  • Aktualizace: 22. 08. 2020, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus