-. Milan Opočenský  (zemř.)

adresa:
(adresa nenalezena)
zemřelí
nar.: 1931
poznámka: ordinován 6.3.1955

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 4. 1954 31. 12. 1966 asistent KEBF
1. 1. 1967 r. 1973 tajemník Svět. studentské křesťan. federace pro Evropu (Ženeva)
1. 7. 1973 31. 12. 1975 docent KEBF
1. 1. 1976 r. 1990 profesor KEBF
1. 10. 1989 r. 2000 generální tajemník Světového reformovaného svazu (Ženeva)

  • Aktualizace: 07. 04. 2017, uživatel Evangnetu Hana Jandíková

Poslední změny - schematismus