-. Miroslav Mikolášek  (zemř.)

adresa:
(adresa nenalezena)
zemřelí
nar.: 1911
poznámka: ordinován 14.6.1935; datum úmrtí nezjištěno

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
r. 1935 r. 1965 misionář ČCE ve spojení s pařížskou Evang. misij. společností; s přestávkami na různých místech v Kamerunu (Ndunge, Duala, Bangangte)
r. 1957 r. 1958 náměstek předsedy syn. výboru Ev. církve Kamerun
r. 1958 r. 1964 farář Reformované církve Montpellier, Francie a pracovník pro misii a výchovu k ní
1. 10. 1966 učitel ústavu pro misionáře určené pro Kamerun a Madagaskar Chambon-sur-Lignon, Francie

  • Aktualizace: 04. 04. 2017, uživatel Evangnetu Hana Jandíková

Poslední změny - schematismus