pp. Blanka Nová 

adresa:
Bratrská 129/IV
377 01 Jindřichův Hradec
tel: 737 180 687,
777 029 560
email:
(sbor)
v činné službě
na sboru: JINDŘICHŮV HRADEC (od roku 2012)
nar.: 1977

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 9. 2012 31. 12. 2019 JINDŘICHŮV HRADEC pastorační pracovnice

  • Aktualizace: 21. 09. 2012, správci Evangnetu

Poslední změny - schematismus