f. Marie Jüptner Medková 

adresa:
(adresa nenalezena)
email:

v činné službě
nar.: 1982
poznámka: tajemnice-farářka mládeže ČCE

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 9. 2008 31. 8. 2009 seniorátní farářka 0,5 úvazku; senior. pastor. pracovnice 0,5 úvazku
1. 9. 2009 31. 8. 2015 farářka mládeže

  • Aktualizace: 04. 09. 2013, správci Evangnetu

Poslední změny - schematismus