j. Martin Litomiský 

adresa:
Veselí č. 21
592 65 Rovečné
tel: 728 492 823,
605 818 532
email:

v činné službě
na sboru: VESELÍ (od roku 2008)
nar.: 1957

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 9. 2008 31. 8. 2018 VESELÍ jáhen

  • Aktualizace: 02. 03. 2013, správci Evangnetu

Poslední změny - schematismus