j. Naděžda Běťáková 

adresa:
Komenského 34
561 51 Letohrad
email:

v činné službě
nar.: 1958

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 10. 2004 30. 6. 2018 POTŠTEJN jáhen

  • Aktualizace: 28. 08. 2010, správci Evangnetu

Poslední změny - schematismus