f. Marta Židková 

adresa:
Komenského 94
691 64 Nosislav

mobil: 604 533 157
email:

v činné službě
nar.: 1975

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 1. 2003
1. 1. 2013 31. 8. 2015 BRNO - ŽIDENICE farářka
1. 9. 2019 31. 8. 2024 celocírkevní farářka s určením pro školy Evangelické akademie v Brně

  • Aktualizace: 04. 09. 2013, správci Evangnetu

Poslední změny - schematismus