j. Jiří Zedníček 

adresa:
(adresa nenalezena)
v jiné službě
nar.: 1972
poznámka: duchovenská služba v armádě

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 10. 2002 31. 7. 2006 SLOUPNICE jáhen

  • Aktualizace: 26. 04. 2010, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus