f. Ruth Brichová 

adresa:
tel: 380 314 304
email:

na mateřské dovolené
nar.: 1972

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 10. 1997 31. 8. 1998 na vikariátu
1. 9. 1998 24. 8. 2008 ČESKÉ BUDĚJOVICE farářka

  • Aktualizace: 26. 04. 2017, uživatel Evangnetu Hana Jandíková

Poslední změny - schematismus