f. Lýdia Mamulová 

adresa:
Salvátorská 1045/1
110 00 Praha 1 - Staré Město
tel: 222 313 884
email:

v činné službě
na sboru: PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO (od roku 2013)
nar.: 1952
poznámka: mobil: 603 525 431

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 5. 1985 14. 7. 1990 SOKOLOV diakonka pro KRASLICE
15. 7. 1990 31. 8. 1997 DAŇKOVICE diakonka/jáhenka
1. 9. 1997 30. 11. 2002 PRAHA 5 - RADOTÍN farářka, 0,5 úvazku
1. 9. 1997 30. 11. 2002 seniorátní farářka, 0,5 úvazku
1. 12. 1997 31. 12. 2012 PRAHA 5 - RADOTÍN farářka; 23.11.2003 - 22.11.2009 seniorka pražského seniorátu; konseniorka 1998 - 2003
1. 9. 2013 31. 12. 2017 PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO farářka

  • Aktualizace: 01. 09. 2017, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus