f. Michal Kitta 

adresa:
Českých bratří 181
549 31 Hronov

mobil: 737 180 687
email:

v činné službě
na sboru: HRONOV (od roku 1996)
senior: královéhradeckého seniorátu
nar.: 1968

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
r. 1996 31. 8. 2019 HRONOV

  • Aktualizace: 07. 10. 2008, systém Evangnetu

Poslední změny - schematismus