pp. Helena Pacasová 

adresa:
Opletalova 600/6
602 00 Brno 2
tel: 542 211 453
email:
(sbor)
na sboru: BRNO I (od roku 2019)
nar.: 1958

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 1. 2019 31. 12. 2020 BRNO I

  • Aktualizace: 04. 01. 2019, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus